By continuing to browse this site and the other resources of the domain and sub-domains of winsed.swiss, you accept our Terms of Use, our Privacy Policy as well as the use of cookies used for marketing purposes, analysis, statistics and advertisements (if activated)
Back

COMPETITION RULES

this article was automatically translated from Romanian to English.

will you be hospitable?


Posted on 22/06/2021

image of article COMPETITION RULES

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI

„Vrei să fii ospitalier?

 

 

 

I. ORGANIZATORUL CONCURSULUI. REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE

1.1. Organizatorul concursului „Vrei să fii ospitalier?” este Fundația Didactica, cu sediul social în Sibiu, str. Alexandru Papiu Ilarian nr. 14, jud. Sibiu, C.I.F. 12272289, cont bancar RO30BTRLRONCRT0463701603 deschis la Banca Transilvania Sibiu, tel. 0731618533, e-mail [email protected], reprezentată de doamna Elena Lotrean, în calitate de Director.

1.2. Concursul „Vrei să fii ospitalier?” se va desfășura potrivit prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.3. Prin simpla înscriere în acest concurs, participanții atestă faptul că au cunoștință de prevederile prezentului Regulament și își exprimă acordul pentru respectarea în integralitate a tuturor termenilor și condițiilor acestuia.

 

II. LOCUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI. DURATA CONCURSULUI.

2.1. Concursul „Vrei să fii ospitalier?” se va desfășura offline, în standul ohma Brașov, amplasat în zona interioară, centrală a Coresi Shopping Mall, din  municipiul Brașov, Str. Zaharia Stancu, nr. 1, la data de 26 iunie 2021, între orele 10:00–16:00.

2.2. De asemenea, concursul are și o componentă online, ce presupune ca participanții la concurs să devină fani/prieteni ai paginilor Academiei ohma Brașov, pe rețelele Facebook și Instagram, respectiv:

Ohma Brasov | Facebook & ohma Brașov (@ohmabrasov)

 

 

III. PARTICIPAREA LA CONCURS

3.1. Concursul „Vrei să fii ospitalier?” este adresat exclusiv persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 – 44 de ani. În acest sens, pentru verificarea respectării acestei cerințe esențiale, participantul câștigător va transmite copia cărții de identitate, înainte de înmânarea premiului. Nerespectarea acestei cerințe duce la descalificarea participantului. Participanții care își asumă o identitate falsă sau folosesc date false/incorecte sunt descalificați.

3.2. Participarea la concursul „Vrei să fii ospitalier?” constă în oferirea de răspunsuri la întrebările adresate prin intermediul platformei Kahoot de trainerii ohma.

3.3. Un participant nu se poate înscrie de mai multe ori în concurs.

 

IV. CONDIȚII PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL „Vrei să fii ospitalier?

4.1. Pentru participarea la concursul menționat, persoanele interesate trebuie să respecte următoarele condiții, cumulativ:

4.1.1. să dea LIKE și FOLLOW paginilor ohma Brasov (Facebook și Instagram) menționate la art. 2.2.

4.1.2. să fie prezente fizic la concursul „Vrei să fii ospitalier?” desfășurat în data de 26 iunie 2021, în intervalul 10:00-16:00, în incinta Coresi Shopping Mall și să urmeze în acest sens instrucțiunile trainerilor ohma, organizatori ai concursului.

 

V. PREMIUL CONCURSULUI „Vrei să fii ospitalier?”. ACORDAREA SA.

5.1. Premiile prezentului concurs constau în:

a) Premiul I: vizită pentru o persoană la universitatea École hôtelière de Lausanne (EHL), Elveția. Sunt asigurate: bilete avion dus-întors, cazare pentru o noapte, cu mic dejun și cină incluse; vizită cu însoțitor la EHL, într-o perioadă stabilită de comun acord între câștigător și Organizator, în intervalul 15 octombrie – 1 decembrie 2021. Data vizitei va fi stabilită cu minimum 60 de zile înainte de deplasare.

b) Premiul II: o zi petrecută în preajma unui director general al unui hotel de 4* sau 5* din județul Brașov (în scopul familiarizării cu activitatea hotelieră) și servicii de consiliere în carieră oferite gratuit, pentru o perioadă de 7 (șapte) zile, de specialiștii în resurse umane din cadrul agenției talent by winsedswiss;

c) Premiul III: o zi petrecută în preajma unui director general al unui hotel de 4* sau 5* din județul Brașov, în scopul familiarizării cu activitatea hotelieră.

5.2. Premiile vor fi acordate, personal, în ordine descrescătoare, participanților care au obținut cele mai multe răspunsuri corecte și îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de Regulament.

5.3. În caz de egalitate de răspunsuri corecte, câștigătorii vor fi desemnați dintre persoanele menționate la art. 5.2., prin sistem tip aleatoriu, pe platforma www.random.org.

5.4. Premiile nu pot fi transformate în bani.

5.5. Nu vor fi luate în considerare like-urile primite de pe conturi generice.

5.6. Câștigătorul va fi anunțat pe paginile menționate la art. 2.2. de mai sus.

 

VI. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

6.1. Organizatorul nu va lua în considerare și nu își asumă răspunderea pentru:

6.1.1. îndeplinirea condițiilor de participare după perioada de desfășurare a concursului;

6.1.2. transmiterea eronată a datelor furnizate de către participanți;

6.1.3. imposibilitatea participantului de a intra în contact cu Organizatorul, din orice motiv;

6.1.4. imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia premiului acordat.

6.2. Răspunsurile oferite de participanții la concurs vor fi confidențiale.

 

VII. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

7.1. Prin înscrierea și participarea la concursul „Vrei să fii ospitalier?” participantul declară că acceptă integral prevederile prezentului Regulament și că este de acord ca datele personale să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate și utilizate de acesta în scopurile ce decurg din prezentul concurs, precum: înmânarea premiului, înregistrarea și validarea câștigătorului concursului. Organizatorul este înregistrat ca operator de date cu caracter personal la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

7.2. Organizatorul se obligă ca datele personale să nu fie puse la dispoziția altor terți, decât cei implicați în activitățile necesare oferirii premiilor obținute. Copia cărții de identitate solicitată va fi folosită exclusiv în aceste scopuri, iar apoi va fi ștearsă fără întârzieri nejustificate din evidențele organizatorului.

7.3. Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 (GDPR), privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Concursului și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participantilor la Concurs și să le utilizeze conform legislației în vigoare.

7.4. Categoriile de date prelucrate sunt: nume, prenume, vârstă, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, date de identificare, iar temeiul juridic al prelucrării este art. 6(1)(a) GDPR – consimțământul. Participanții pot retrage în orice moment consimțământul acordat, prin ștergerea comentariului făcut la postarea concursului. Acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

7.5. Participanților la Concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR).

 

VIII. FORȚA MAJORĂ. CAZUL FORTUIT.

8.1. Concursul poate să fie întrerupt sau chiar să înceteze în caz de forță majoră, imprevizibilă la data începerii lui şi ale cărei consecinţe sunt de neînlăturat de către partea care îl invocă, în condiţiile legii.

8.2. Prin caz de forţă majoră se înţelege un eveniment  imprevizibil şi insurmontabil, mai presus  de controlul  organizatorului, cum  ar  fi: cutremure, inundaţii,  alte calamităţi  naturale, război, tulburări de stradă, sau altele similare în condiţiile legii.

8.3. Organizatorul își rezervă dreptul să decidă continuarea sau întreruperea/ încetarea Concursului și în situația intervenirii cazului fortuit, prevăzut de art. 1351  alin. 3 și 4 C. civ. În cazul fortuit intră, cu titlu exemplificativ, pandemiile.

8.4. Decizia Organizatorului va fi comunicată prin postare pe paginile menționate la art. 2.2. în 5 zile de la intervenirea cazului de forță majoră sau a cazului fortuit.

 

IX. LITIGII

9.1. Eventualele litigii dintre Organizator și participant vor fi soluționate pe cale amiabilă.

 

X. CLAUZE FINALE

10.1. Comunicările către Organizator vor putea fi făcute pe adresa menționată la art. I.

10.2. Deciziile Organizatorului legate de Concurs sunt opozabile tuturor participanților.10.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a promova Concursul pe canalele proprii de comunicare online, cu posibilitatea de a redistribui și promova inclusiv mesajele ce fac obiectul prezentului concurs, care au fost scrise și postate de către participanți în condițiile prezentului Regulament.


Back

Previous article

Image for the article named Breaking: Swiss educational group winsedswiss will open the first Hotel Academy in the country under the license of the École hôtelière de Lausanne
Breaking: Swiss educational group winsedswiss will open the first Hotel Academy in the country under the license of the École hôtelière de Lausanne

Winsedswiss Education Group (WEG) announces the opening of the first Hotel Academy in Romania, by developing the successful model of ohma by winsedswiss from Oradea. It is a vocational education academy for hospitality, licensed by École Hôtelière de Lausanne (EHL).

Posted on 02/06/2021

 Read the full article 

Next article

Image for the article named one alliance, the professional network for supporting the new hospitality academy ohma Bucharest, has been launched
one alliance, the professional network for supporting the new hospitality academy ohma Bucharest, has been launched

On Thursday, September 16 of this year, winsedswiss Romania, a subsidiary of Winsedswiss Education Group, launched one (ohma network for education) alliance, a network that brings together some of the most famous brands in the local hospitality industry, around the ohma Bucharest hospitality academy.

Posted on 17/09/2021

 Read the full article 


no description of image found.

Stay up-to-date with our latest news by subscribing to our newsletter

Newsletter:

(C) Copyright 2023  

Website & data hosted and managed by Winsed.swiss Education Group (WEG) SA

no description of image found.