Nastavkom pregledanja ove stranice i drugih resursa na winsed.swiss domenu i poddomenima, pristajete na naše Uslove korišćenja, Politiku privatnosti i upotrebu kolačića za svrhe analize, statistike i oglašavanja (ako je omogućeno)

Nous sommes le 27/10/2021 02:57:46.

Vaša privatnost, naš prioritet.

Dobrodošli u našu oblast privatnosti i privatnih dokumenata. Radi transparentnosti i jasnoće, pokušali smo da na jednom mestu okupimo i objasnimo puno funkcionisanje naših usluga.

Operacija ukratko

 • Ova platforma je postavljena zahvaljujući "Menadžeru naloga" putem "Glavnog dobavljača".
 • Menadžer naloga: winsedswiss education group (WEG) SA
 • Glavni dobavljač: NexSwiss Sàrl
 • Ukratko, to znači da je Menadžer naloga zatražio od Glavnog dobavljača da stvori ovu platformu pomoću softvera SocialCraft koji Glavni dobavljač koristi.
 • Glavni dobavljač je taj koji se brine o održavanju servera i hostovanju ili podugovaaranju hostinga, glavni dobavljač pruža platformu Menadžeru računa, a da ovaj ne može pristupiti čitavim sistemima i podacima nema pristup serverima ili softveru SocialCraft. Međutim, glavni dobavljač može takođe pristupiti podacima, u okviru dimenzija definisanih u našim politikama privatnosti/koristi ih/sakuplja/itd u definisane svrhe.
 • Korišćenjem naših usluga, prema tome, saglasni ste da će se vaši podaci prikupljati, koristiti i pristupiti im u skladu sa politikom privatnosti Glavnog dobavljača, ili i Menadžera računa i naših odgovarajućih proizvođača ili grupa. Međutim, politika privatnosti menadžera računa mora biti u skladu sa politikom glavnog dobavljača koji nije odgovoran za obradu koji vrši menadžer naloga.

Ova platforma

 • Ova platforma koristi koristi softver SocialCraft za rad
 • SocialCraft je vlasnički softver koji su razvili: Joël A. Iunius
 • Ukratko, glavni dobavljač ima ovlašćenje Joël A. Iunius-a da koristi SocialCraft sa svojim klijentima.
 • Joël A. Iunius ne daje nikakvu garanciju, glavni dobavljač zaisti koristi i održava softver, na njemu i odgovarajućim proizvođačima je da osiguraju i revidiraju održavanje visokog nivoa sigurnosti platformi stvorenih pomoću SocialCraft-a
 • glavni dobavljač ima pristup izvornom kodu, što mu omogućava da osigura sigurnost i pravilno funkcionisanje. O bilo kojoj izmeni koju je izvršio glavni dobavljač mora se obavestiti Joël A. Iunius, koji je stoga može slobodno i besplatno integrisati ako želi i druge kopije SocialCraft-a (osim u posebnim slučajevima).

Menadžer naloga

 • Glavne uloge:
  Upravljanje korisničkim nalogom, sadržajem / platforme i pravima pristupa.
 • Adresa i identitet Glavnog dobavljača:
  winsedswiss education group (WEG) SA, Villars 38, 1024 Ecublens, Vaud, Suisse Email: [email protected]
 • Data Protection Officer:
  If you have any questions about our Privacy Policy or our treatment of the information you provide us.
  [email protected] – Alex Baicoana – Data Protection Officer

Glavni dobavljač

 • Glavne uloge:
  Održavati/platforme koje koristi Menadžer naloga.
 • Adresa i identitet Glavnog dobavljača:
  NexSwiss sarl je kompanija registrovana u Švajcarskoj (pod brojem : CHE-163.956.519), čija je adresa NexSwiss Address, broj telefona je +41 78 657 91 91 i mejl: [email protected]

Hosting i podugovaranje

 • Domaćina slobodno imenujte glavni dobavljač. Stoga glavni dobavljač može da prenese hosting podataka i platformu na nezavisnog domaćina.
 • Neki podaci kroz različite načine prolaze do korisnika. Ovaj softver zahteva, na primer, upotrebu usluga © Cloudflare Inc. Stoga se neki podaci keširaju na njihovim serverima koji se ne moraju nužno nalaziti u istoj državi. To omogućava brži odgovor na zahteve korisnika. Odgovornost Glavnog dobsvljača ne može biti preuzeta u slučaju kvara Cloudflare-a.
 • Glavni dobavljač i menadžer naloga mogu pozvati proizvođače pod uslovom da ovi pružaju najvažniju i najadekvatniju sigurnost za podatke koji prolaze kroz njih i ako ih koristne samo naznačene vrste.
 • Adresa i identitet domaćina ove platforme:
  OVH / OVH.com, SAS au capital de 10 069 020 €, RCS Lille Métropole 424 761 419 00045, Code APE 2620Z, N° TVA : FR 22 424 761 419, Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France, Directeur de la publication : Octave KLABA

Vaši podaci i ugovori

Uslovi korišćenja

Politika privatnosti primarnog dobavljača

 • Ova politika privatnosti definiše šta Glavni dobavljač, kao i menadžer naloga mogu da urade sa vašim podacima. Između ostalog, definišite obradu koju vrši Glavni dobaljvač na vašim podacima, ali ostavlja mogućnost Upravitelju računa da izvrši drugačiju ili širu obradu u meri u kojoj je u skladu sa sopstvenom politikom privatnosti i politikom privatnosti Glavnog dobavljača.

Politika privatnosti menadžera računa

 • Ova politika privatnosti definiše tretman menadžera računa prema vašim podacima. Ako je ova politika privatnosti u suprotnosti ili dozvoljava određene svari koje Politika privatnosti glavnog dobavljača ne dozvoljava, kontaktirajte nas, jer obrada podataka koju je ovlastio ovaj ne može proširiti onu koju glavni dobavljač ovlasti za menadžera računa.

Status usluga

 • Ispod ćete pronaći opšte stanje vaših usluga u ovom trenutku.
 • Ako nešto ne deluje, pronašli ste grešku ili bilo šta drugo, [email protected]
 • Web sajt: Ok
 • App Android: Ok
 • App IOS: Ok
 • API: Ok
 • CloudFlare: Ok
 • Serveur Notifications/tchat: Ok
 • Serveur newsletters/emails: Ok
 • Serveur Images/Curl: Ok

Plugins SocialCraft & Licenses Open source

 • Licence koje koristi naš softver možete pogledati na našoj listi licenci Open Source.
 • Zahvaljujući softveru Open Source, možemo vam pružiti moćne i sveobuhvatne alate. Da biste saznali više o razlici između Open Source i Free software, cliquez-ici. Nažalost, SocialCraft nije ni Open Source ni Free software, ali slobodno podržite ove zajednice koje mnogo doprinose.

U zaključku

 • Nadamo se da ćete uživati u našim uslugama!
 • Ovaj deo stranice održava Glavni dobavljač, on se može izmeniti bez obaveštenja, jer različita pravila poverljivosti i uslovi upotrebe takođe nisu.
 • Poslednja izmena ovog dela: 04:40 CEST 10.08.2020.

Naša politika kolačića je uključena u našu Privacy Policy.

Ovde možete da konfigurišete upotrebu kolačića od strane naših usluga, kao i integraciju usluga nekih naših partnera.
Nastavljajući da pregledavate i/ili klikom na jedno od sledećih dugmadi, i dalje prihvatate naše uslove korišćenja i politiku privatnosti, jer su oni potrebni da bi vam pružili naše usluge.

Odobravanje kolačića da dozvolimo sve u granicama naših politika privatnosti. To omogućava integraciju svih usluga i kolačića naših partnera, kako u svrhe alata kao što su marketing, statistika, analiza, oglašavanje i druge.

Ograničiti nove kolačiće da bismo ograničili integraciju usluga naših partnera i njihovo prikupljanje podataka. Ovo će sprečiti postavljanje kolačića u svrhe analize, marketinga, statistike, i oglašavanja, ali takođe može sprečiti rad nekih naših Usluga ili integraciju na njih.

Uslovi usluge primarnog dobavljača

Imajte na umu da Menadžer naloga možda koseduje takođe poštovati.
Ako postoji ugovor koji treba odobriti, verzija koja se automatski učitava i predstavlja ovde je ona koju treba odobriti i koja se tiče, ali takođe možete konsultovati ostale/starije verzije:
Verzija

Uslovi usluge menadžera računa

Imajte na umu da Glavni dobavljač poseduje takođe poštovati u prioritetu.
Menadžer naloga ne zahteva dodatne uslove korišćenja za ovu platformu.

Politika privatnosti primarnog dobavljača

Kada postoji, primenjuje se i na vaše podatke ovaj poslednji koji takođe ima pristup njima. U slučaju odstupanja, primenjuje se onaj Glavnog dobavljača.
Ako postoji ugovor koji treba odobriti, verzija koja se automatski učitava i predstavlja ovde je ona koju treba odobriti i koja se tiče, ali takođe možete konsultovati ostale/starije verzije:
Verzija

Politika privatnosti menadžera računa

Imajte na umu da ova politika privatnosti važi za menadžera računa i njenu obradu, ali glavni dobavljač takođe vrši obradu vaših podataka, obavezno se konsultujte i sa .
Ako postoji ugovor koji treba odobriti, verzija koja se automatski učitava i predstavlja ovde je ona koju treba odobriti i koja se tiče, ali takođe možete konsultovati ostale/starije verzije:
Verzija

Lista politika privatnosti naših partnera

U tom slučaju ćete pronaći njihovu vezu u našim politikama privatnosti.

Informacije na dodacima

Sledi lista svih dodataka kori['enjih ya kreiranje ove platforme, svaki dodatak, ako je u pitanju, sadrži informacije o njegovoj upotrebi, obradu podataka koju koristi, kao i korišćenje licence. Informacije u nastavku, izuzev navedenih licenci, nemaju ugovornu vrednost.
Prikazujte dodatke samo sa licencom izvan licence platforme
Prikazuju se samo dodaci koji vrše obradu dodataka
Prikazati sve (minimiziraj dodatke) Prikazana opcija
Prikazati sve (proširiti dodatke)Plugin: API

Prikazati sve informacije

Informacije o ovom dodatku

Nema informacija o ovom dodatku

Obrada podataka u vezisa datotekom:

Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

Licence du plugin

Plugin: APIV2

Prikazati sve informacije

Informacije o ovom dodatku

Nema informacija o ovom dodatku

Obrada podataka u vezisa datotekom:

Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

Licence du plugin

Plugin: Achievements

Prikazati sve informacije

Informacije o ovom dodatku

Nema informacija o ovom dodatku

Obrada podataka u vezisa datotekom:

Cilj:

Ce plugin permet de donner des trophés, en conscéquence il doit pouvoir stocker diverses actions faites par l'utilisateur, qui peuvent en fonction de ce que défini une page suivie par l'utilisateur, lui faire gagner un trophé. Ainsi sont notamment stockés les actions sujettes à obtention de trophé, le nombre de trophé obtennu ainsi que les conditions ayant mené à cette obtention mais aussi la date de l'obtention. Concernant les pages, est stocké les conditions créées par une page pour obtennir un trophé ainsi que les trophés pouvant être gagnés que la page a créé.

Kategorija dotičnih ljudi

lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
 • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: Trophés gagnées: date, type, nombre, sur quelle page, grâce à quoi
 • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: Actions pouvant mener à l'obtention d'un trophé: par exemple suivre une page est une option pouvant mener à l'obtention d'un trophé, le moment où l'utilisateur suit une nouvelle page est donc stocké, afin de permettre cette obtention postérieur. Voir détails du plugin pour une liste non Exhaustif
 • Stranica platformeStranica, odnosno stranica platforme. Svako ko na određenoj stranici ima pristup određenim podacima, potencijalno će imati pristup tim podacima.: Type de trophés: lorsqu'une membre d'une page ayant les accès pour créer un type de trophé en créé ou modifie un, ce type de trophé ainsi que les conditions nécessaires à son obtention sont stockés dans la base de donnée

Kategorija prikupljenih podataka

lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
 • Id korisnikaJedinstveni id korisnika koji ga čini prepoznatljivim.: Da li je moguća identifikacija osoba kpovezanih sa podacima.
 • Radnja korisnikaRadnje koje je korisnik izvršio, poput praćenja stranice, pridružavanja grupi, objavljivanja komentara itd. Bez otkrivanja sadržaja koji se smatra osetljivim (na primer, 'Objavio komentar na ovoj objavi', a ne 'rekao je u komentaru da jabuke štete vašem zdravlju'.): Afin de savoir quand l'utilisateur peut recevoir un nouveau trophé
 • Ostalo: Trophés: les trophés gagnés par la personne
 • Ostalo: Trophés: les trophés créés par une page

Obrađeni su osetljivi podaci

lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.

Si l'utilisateur, par exemple, réalise une action pouvant sous entendre qu'il appartient à une opinion politique, comme par exemple commencer à suivre une page du parti politique x, dès lors, il se peut que l'utilisateur gagne un trophé de ce parti, dans quel cas celui-ci pourrait être affiché sur son profil, cela aurait donc pour conscéquence de réveler une opinion politique présumée. De plus, même s'il n'y a pas de trophé gagné, la donnée du fait que la personen suit à présent cette page est quand même stockée.
Pour autant, ce n'est pas ce plugin qui demandera directement à l'utilisateur des données personelles

Periodi zadržavanja za kategorije podataka

Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?
 • Uobičajeno trajanjeUobičajeno trajanje obično započinje stvaranjem naloga sve do njegovog brisanja, brisanja izazvanog samim korisnikom ili platformom, neki sude u stvari da je posebno, na primer, svake godine izbrisati podatke. Ipak, ovi podaci se mogu indirektno čuvati u rezervnim kopijama neko vreme nakon brisanja računa ili jednostavno ne biti izbrisani onog trenutka kada se zatraži brisanje (s obzirom na keširanje podataka za pružanje brze usluge): Podaci se čuvaju u teoriji od brisanja računa.

Kategorije primalaca podataka

Ko ima pristup ovim podacima ?
 • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
 • Javni podaciU principu, svako može da vidi ove podatke: Pristup listi trofeja dostupnih na stranici
 • Privatni podaciU principu, samo vi možete da pogledate ove podatke: En principe, seul l'utilisateur peut voir ce qu'il a besoin de faire pour obtennir un trophé.
 • Povezano sa vidljivošću platformeVidljivost i pristup ovim podacima zaustavljaju se na tipu platforme, ako je platforma ograničena samo na njene članove, stoga je pristup podacima u principu moguć samo ljudima koji su član. Ako je platforma javna, onda su podaci javni.: Toute personne ayant accès au profil d'une personne peut en général voir les trophés de la dite personne.

Dodatne mere bezbednosti

Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.

Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


Licence du plugin

Plugin: Actions

Prikazati sve informacije

Informacije o ovom dodatku

Nema informacija o ovom dodatku

Obrada podataka u vezisa datotekom:

Cilj:

Ce plugin permet d'éxecuter des actions sur une personne ou un groupe de personne, tel que l'envoit de notification, l'ajout à un groupe, etc.
Les pages peuvent créer des actions, qui se définissent en leur capacité à réaliser quelque chose de spécifier parmis les possibilités par la page.
Les pages peuvent aussi donner des permissions aux actions, ainsi seul certaines personnes peuvent éxecuter certaines actions
Les actions réalisées sont loguées, les services auquels ont fait appel ces actions peuvent donc voir leur résultat stocké.
De plus, une action peut contacter un autre serveur si la possibilité en question est activée, de ce fait, des données peuvent allez chez des tiers.

Kategorija dotičnih ljudi

lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
 • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: Les actions executées: sur cette personne et leur résultat, par exemple si la personne a bien rejoind l'équipe suite à l'action.
 • Stranica platformeStranica, odnosno stranica platforme. Svako ko na određenoj stranici ima pristup određenim podacima, potencijalno će imati pristup tim podacima.: Actions créés: une action créé réuni un certain nombre de choses à faire, par exemple intégrer la personne dans une équipe, puis lui envoyer une notification.
 • Stranica platformeStranica, odnosno stranica platforme. Svako ko na određenoj stranici ima pristup određenim podacima, potencijalno će imati pristup tim podacima.: Les permissions des actions: qui a le droit d'éxecuter quel action, etc.

Kategorija prikupljenih podataka

lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
 • Id korisnikaJedinstveni id korisnika koji ga čini prepoznatljivim.: Konkretno evidencija izvršenih radnji
 • Ostalo: Actions créés: les actions créés par la page et leur liste de choses à faire
 • Ostalo: Actions permissions: les permissions d'une action, qui peut l'éxecuter sur qui.

Obrađeni su osetljivi podaci

lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.

Dans le cas où la plateforme autorise l'utilisation d'actions pour contacter des services externes (si cela n'est pas précisé, considéré qu'elle l'autorise), alors une page peut utiliser une action pour contacter un serveur externe, dès lors la plateforme n'a plus moyen de contrôler ce que la page fait avec ce serveur. Pour autant, pour que la page puisse faire cela, vous devez au préalable avoir autorisé la page à accéder à certaines de vos données, cette acception n'est pas tacite, sauf pour certaines données vous concernant, pour plus d'informations sur ces données et les accès des pages, rendez-vous dans la gestion des accès de votre compte aux pages.
De plus, il est aussi possible qu'à cause de services externes, les actions stockent dans leurs logs sans qu'il nous est porté à notre connaissance, des informations fournies par le serveur contacté. Les pages sont responsable de ces questions là.
Hors contact externe, le plugin d'action ne traite pas de donnée sensible, il peut en revanche en créer, par exemple en vous faisant intégrer une équipe spéciale, cette intégration sera retenue et suivant le but de l'équipe peut être sensible.
Međutim, u većini slučajeva ovaj dodatak ne obrađuje nikakve osetljive podatke.
Il peut cependant aussi être considéré comme sensible le fait de pouvoir accéder aux logs des actions suivant le concept, hors cet accès est régis par la page gérant les actions en questions, dès lors il en va de la responsabilité de la page de donner les accès aux personnes y ayant droit. (Par exemple si x a accès aux logs car la page RGPD a jugée que x était légalement autorisé à y accéder, alors x pourra voir que l'action donnant 100 tokens à y a été executée sur y à 13h00.)

Periodi zadržavanja za kategorije podataka

Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?
 • Uobičajeno trajanjeUobičajeno trajanje obično započinje stvaranjem naloga sve do njegovog brisanja, brisanja izazvanog samim korisnikom ili platformom, neki sude u stvari da je posebno, na primer, svake godine izbrisati podatke. Ipak, ovi podaci se mogu indirektno čuvati u rezervnim kopijama neko vreme nakon brisanja računa ili jednostavno ne biti izbrisani onog trenutka kada se zatraži brisanje (s obzirom na keširanje podataka za pružanje brze usluge): Podaci se čuvaju u teoriji od brisanja računa.

Kategorije primalaca podataka

Ko ima pristup ovim podacima ?
 • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
 • Javni podaciU principu, svako može da vidi ove podatke: En principe les actions ne créés pas de données publics, pour autant dans le cas où par exemple une action viendrait à mettre quelqu'un dans une équipe et que cette équipe est publiquement visible, dès lors l'action aura créé une donnée publique.
 • Javni podaciU principu, svako može da vidi ove podatke: Liste des actions: il est à considéré qu'il peut être publiquement découvert ou vu par quelqu'un la liste des actions d'une page ou même ce que l'action fait.
 • Moderacija i administracija dotične straniceSamo članovi koji moderiraju ili ih j estranica odredila kao takve da mogu u principu da pregledaju ove podatke.: Accès aux logs: les personnes désignées comme ayant accès aux logs des pages par la page en question peuvent consulter les logs des actions effectuées sur les personnes visées.

Dodatne mere bezbednosti

Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.

Les pages ont des accès ultra restreint aux données des utilisateurs les suivants, de plus les utilisateurs doivent accorder la majorité de ces accès à ces pages, en conscéquence, dans le cas où une page arriverai quand même à avoir accès à par exemple l'adresse mail d'un de ses followers, alors il faudrait encore que la plateforme ai autorisé à cette page de pouvoir contacter des services externes avec les actions, c'est seulement à ce moment là qu'en principe une fuite de donnée pourrait survenir (sans compter l'accès aux logs des actions). L'utilisateur a conscience dès le début que les pages peuvent réaliser des actions sur celui-ci et en conscéquence obtennir le résultat de ces dites actions et le consulter en tout temps.
A noter que les actions peuvent aussi envoyer par exemple des mails dans certains cas, mails qui peuvent aussi contenir les données d'utilisateur que l'utilisateur aura accepté de fournir à la page, en conscéquence, l'accent est réellement mis sur le fait de prévenir l'utilisateur qu'il n'a pas à autoriser une page à accéder à certaines de ses données si la page le lui demande. Plus d'informations dans la gestion des accès des pages.


Licence du plugin

Plugin: AdminActivity

Prikazati sve informacije

Informacije o ovom dodatku

Nema informacija o ovom dodatku

Obrada podataka u vezisa datotekom:

Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

Licence du plugin

Plugin: AdminMenu

Prikazati sve informacije

Informacije o ovom dodatku

Nema informacija o ovom dodatku

Obrada podataka u vezisa datotekom:

Cilj:

Ce plugin permet de gérer les menus des pages et de la plateforme, il permet aussi d'en gérer une partie du contenu, il ne stocke en soit pas de données utilisateurs.

Kategorija dotičnih ljudi

lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
 • Stranica platformeStranica, odnosno stranica platforme. Svako ko na određenoj stranici ima pristup određenim podacima, potencijalno će imati pristup tim podacima.: Menu & contenu: via ce plugin est stocké et gérer les différents menus de la plateforme et une partie du contenu s'y rapportant.

Kategorija prikupljenih podataka

lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.

  Obrađeni su osetljivi podaci

  lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.
  Iz prva u ovom dodatku nema obrađenih osetljivih podataka.

  Periodi zadržavanja za kategorije podataka

  Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?

   Kategorije primalaca podataka

   Ko ima pristup ovim podacima ?
   • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
   • Javni podaciU principu, svako može da vidi ove podatke: U principu, meniji i sadržaj stranice su javni.

   Dodatne mere bezbednosti

   Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.
   Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


   Licence du plugin

   Plugin: AdminOnProfilByPages

   Prikazati sve informacije

   Informacije o ovom dodatku

   Nema informacija o ovom dodatku

   Obrada podataka u vezisa datotekom:

   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

   Licence du plugin

   Plugin: AdminPage

   Prikazati sve informacije

   Informacije o ovom dodatku

   Nema informacija o ovom dodatku

   Obrada podataka u vezisa datotekom:

   Cilj:

   Ovaj dodatak vam omogućava upravljanje podstranicama stranica i platforme.

   Kategorija dotičnih ljudi

   lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
   • Stranica platformeStranica, odnosno stranica platforme. Svako ko na određenoj stranici ima pristup određenim podacima, potencijalno će imati pristup tim podacima.: contenu des sous-pages: via ce plugin est stocké et gérer les différentes sous pages de la plateforme.

   Kategorija prikupljenih podataka

   lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.

    Obrađeni su osetljivi podaci

    lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.
    Iz prva u ovom dodatku nema obrađenih osetljivih podataka.

    Periodi zadržavanja za kategorije podataka

    Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?

     Kategorije primalaca podataka

     Ko ima pristup ovim podacima ?
     • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
     • Javni podaciU principu, svako može da vidi ove podatke: U principu su podstranice javne.

     Dodatne mere bezbednosti

     Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.
     Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


     Licence du plugin

     Plugin: AdminWebSite

     Prikazati sve informacije

     Informacije o ovom dodatku

     Nema informacija o ovom dodatku

     Obrada podataka u vezisa datotekom:

     Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

     Licence du plugin

     Plugin: Ads

     Prikazati sve informacije

     Informacije o ovom dodatku

     Nema informacija o ovom dodatku

     Obrada podataka u vezisa datotekom:

     Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

     Licence du plugin

     Plugin: Agenda

     Prikazati sve informacije

     Informacije o ovom dodatku

     Nema informacija o ovom dodatku

     Obrada podataka u vezisa datotekom:

     Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

     Licence du plugin

     Plugin: Albums

     Prikazati sve informacije

     Informacije o ovom dodatku

     Nema informacija o ovom dodatku

     Obrada podataka u vezisa datotekom:

     Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

     Licence du plugin

     Plugin: Avatar

     Prikazati sve informacije

     Informacije o ovom dodatku

     Nema informacija o ovom dodatku

     Obrada podataka u vezisa datotekom:

     Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

     Licence du plugin

     Plugin: BestFriends

     Prikazati sve informacije

     Informacije o ovom dodatku

     Nema informacija o ovom dodatku

     Obrada podataka u vezisa datotekom:

     Cilj:

     Ovaj dodatak vam omogućava da kreirate liste koje sadrže približne ocene vaših najboljih prijatelja ili stranica koje bi vas mogle najviše zanimati.
     U tom cilju uzimaju se u obzir zajedničke tačke koje imate sa određenim ljudima, kao i kvalitet razmene koju ste imali.
     De même que le nombre de posts que vous aimez auprès d'une page ou si vos amis aiment une page par exemple
     En bref, de nombreux éléments sont analysés automatiquements, afin de créer cette liste.

     Kategorija dotičnih ljudi

     lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
     • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: Ko su vaši najbolji prijatelji?

     Kategorija prikupljenih podataka

     lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
     • Id korisnikaJedinstveni id korisnika koji ga čini prepoznatljivim.: Afin de vous identifier et d'identifier vos amis
     • userHobbies: Spisak stranica koje će vas možda najviše zanimati
     • Privatni korisnički podaciLični život (pr. način života, porodična situacija, itd.): Spisak vaših najboljih prijatelja ili ljudi sa kojima imate razmene ili zajedničke tačke na platformi

     Obrađeni su osetljivi podaci

     lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.

     Ovi podaci su možda osetljivi.

     Periodi zadržavanja za kategorije podataka

     Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?
     • Uobičajeno trajanjeUobičajeno trajanje obično započinje stvaranjem naloga sve do njegovog brisanja, brisanja izazvanog samim korisnikom ili platformom, neki sude u stvari da je posebno, na primer, svake godine izbrisati podatke. Ipak, ovi podaci se mogu indirektno čuvati u rezervnim kopijama neko vreme nakon brisanja računa ili jednostavno ne biti izbrisani onog trenutka kada se zatraži brisanje (s obzirom na keširanje podataka za pružanje brze usluge): Podaci se čuvaju u teoriji od brisanja računa.

     Kategorije primalaca podataka

     Ko ima pristup ovim podacima ?
     • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
     • Privatni podaciU principu, samo vi možete da pogledate ove podatke: En principe la liste des meilleurs amis et des pages intéressantes est privée et utilisée notamment pour trier vos listes d'amis / pages.

     Dodatne mere bezbednosti

     Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.

     Une vigilence accrue à la non accessibilité par autrui de ces données doit être observé, pour autant, aucune mesure particulière n'a besoin d'être prise, la protection de l'accès du compte par l'utilisateur est jugé suffisant.


     Licence du plugin

     Plugin: Bibliotheque

     Prikazati sve informacije

     Informacije o ovom dodatku

     Nema informacija o ovom dodatku

     Obrada podataka u vezisa datotekom:

     Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

     Licence du plugin

     Plugin: Birthday

     Prikazati sve informacije

     Informacije o ovom dodatku

     Nema informacija o ovom dodatku

     Obrada podataka u vezisa datotekom:

     Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

     Licence du plugin

     Plugin: Blocked

     Prikazati sve informacije

     Informacije o ovom dodatku

     Nema informacija o ovom dodatku

     Obrada podataka u vezisa datotekom:

     Cilj:

     Ce plugin permet de bloquer des personnes, c'est à dire les empêcher d'intéragir avec votre profil ou votre page.

     Kategorija dotičnih ljudi

     lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
     • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: Korisnici koje blokirate su sačuvani
     • Stranica platformeStranica, odnosno stranica platforme. Svako ko na određenoj stranici ima pristup određenim podacima, potencijalno će imati pristup tim podacima.: Korisnici koje blokirate vašom stranicom su sačuvani.

     Kategorija prikupljenih podataka

     lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
     • Id korisnikaJedinstveni id korisnika koji ga čini prepoznatljivim.: Id blokiranih korisnika, kao i ljudi koji su ih blokirali.
     • Privatni korisnički podaciLični život (pr. način života, porodična situacija, itd.): Spisak korisnika koje je osoba blokirala.
     • Privatni korisnički podaciLični život (pr. način života, porodična situacija, itd.): Spisak stranica ili korisnika koji su vas blokirali.

     Obrađeni su osetljivi podaci

     lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.

     Ovi podaci se mogu smatrati osetljivim.

     Periodi zadržavanja za kategorije podataka

     Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?
     • Uobičajeno trajanjeUobičajeno trajanje obično započinje stvaranjem naloga sve do njegovog brisanja, brisanja izazvanog samim korisnikom ili platformom, neki sude u stvari da je posebno, na primer, svake godine izbrisati podatke. Ipak, ovi podaci se mogu indirektno čuvati u rezervnim kopijama neko vreme nakon brisanja računa ili jednostavno ne biti izbrisani onog trenutka kada se zatraži brisanje (s obzirom na keširanje podataka za pružanje brze usluge): Podaci se čuvaju u teoriji od brisanja računa.

     Kategorije primalaca podataka

     Ko ima pristup ovim podacima ?
     • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
     • Javni podaciU principu, svako može da vidi ove podatke: N'importe qui peut par plusieurs moyens se rendre compte que vous l'avez bloqué (via une page ou un profil)
     • Privatni podaciU principu, samo vi možete da pogledate ove podatke: U principu je lista ljudi koje vi ili stranica blokirate privatna, osim dotičnih ljudi.

     Dodatne mere bezbednosti

     Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.

     Une vigilence accrue à la non accessibilité par autrui de ces données doit être observé, pour autant, aucune mesure particulière n'a besoin d'être prise, la protection de l'accès du compte par l'utilisateur est jugé suffisant.


     Licence du plugin

     Plugin: Blogs

     Prikazati sve informacije

     Informacije o ovom dodatku

     Nema informacija o ovom dodatku

     Obrada podataka u vezisa datotekom:

     Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

     Licence du plugin

     Plugin: Bots

     Prikazati sve informacije

     Informacije o ovom dodatku

     Nema informacija o ovom dodatku

     Obrada podataka u vezisa datotekom:

     Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

     Licence du plugin

     Plugin: BugReports

     Prikazati sve informacije

     Informacije o ovom dodatku

     Nema informacija o ovom dodatku

     Obrada podataka u vezisa datotekom:

     Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

     Licence du plugin

     Plugin: CSSManager

     Prikazati sve informacije

     Informacije o ovom dodatku

     Nema informacija o ovom dodatku

     Obrada podataka u vezisa datotekom:

     Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

     Licence du plugin

     Plugin: Candidatures

     Prikazati sve informacije

     Informacije o ovom dodatku

     Nema informacija o ovom dodatku

     Obrada podataka u vezisa datotekom:

     Cilj:

     Ovaj dodatak vam omogućava da prijavite stranice.

     Kategorija dotičnih ljudi

     lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
     • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: aplikacije koje pravite
     • Stranica platformeStranica, odnosno stranica platforme. Svako ko na određenoj stranici ima pristup određenim podacima, potencijalno će imati pristup tim podacima.: aplikacije napravljene na vašoj stranici

     Kategorija prikupljenih podataka

     lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
     • Id korisnikaJedinstveni id korisnika koji ga čini prepoznatljivim.: Id korisnika koji su se prijavili i gde su se prijavili.
     • Privatni korisnički podaciLični život (pr. način života, porodična situacija, itd.): U zavisnosti od stranice na koju se prijavljujete, ona može sadržati osetljive informacije, na primer ako se prijavljujete za politički orijentisanu stranicu.

     Obrađeni su osetljivi podaci

     lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.

     Ces données peuvent être considérés comme sensible à partir du moment où l'utilisateur écrit quelque chose qu'il considère comme l'étant. Ou qu'il candidate pour une page jugée comme sensible.
     L'utilisateur a conscience lui-même lorsqu'il fait une telle candidature que celle-ci est sensible, et par conscéquent c'est à lui de juger si oui ou non il souhaite réellement la faire.

     Periodi zadržavanja za kategorije podataka

     Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?
     • Uobičajeno trajanjeUobičajeno trajanje obično započinje stvaranjem naloga sve do njegovog brisanja, brisanja izazvanog samim korisnikom ili platformom, neki sude u stvari da je posebno, na primer, svake godine izbrisati podatke. Ipak, ovi podaci se mogu indirektno čuvati u rezervnim kopijama neko vreme nakon brisanja računa ili jednostavno ne biti izbrisani onog trenutka kada se zatraži brisanje (s obzirom na keširanje podataka za pružanje brze usluge): Podaci se čuvaju u teoriji od brisanja računa.

     Kategorije primalaca podataka

     Ko ima pristup ovim podacima ?
     • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
     • Privatni podaciU principu, samo vi možete da pogledate ove podatke: Hors la page où vous faites une candidature, il n'y a normalement que vous qui puissiez accéder à vos candidatures.
     • Moderacija i administracija dotične straniceSamo članovi koji moderiraju ili ih j estranica odredila kao takve da mogu u principu da pregledaju ove podatke.: Accéder à la candidature d'une personne faites sur la page en question

     Dodatne mere bezbednosti

     Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.

     Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


     Licence du plugin

     Plugin: Censure

     Prikazati sve informacije

     Informacije o ovom dodatku

     Nema informacija o ovom dodatku

     Obrada podataka u vezisa datotekom:

     Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

     Licence du plugin

     Plugin: CityTourPlayer

     Prikazati sve informacije

     Informacije o ovom dodatku

     Nema informacija o ovom dodatku

     Obrada podataka u vezisa datotekom:

     Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

     Licence du plugin

     Plugin: ClassName

     Prikazati sve informacije

     Informacije o ovom dodatku

     Nema informacija o ovom dodatku

     Obrada podataka u vezisa datotekom:

     Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

     Licence du plugin

     Plugin: CloudFlare

     Prikazati sve informacije

     Informacije o ovom dodatku

     Nema informacija o ovom dodatku

     Obrada podataka u vezisa datotekom:

     Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

     Licence du plugin

     Plugin: CoachingTools

     Prikazati sve informacije

     Informacije o ovom dodatku

     Nema informacija o ovom dodatku

     Obrada podataka u vezisa datotekom:

     Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

     Licence du plugin

     Plugin: Conditions

     Prikazati sve informacije

     Informacije o ovom dodatku

     Nema informacija o ovom dodatku

     Obrada podataka u vezisa datotekom:

     Cilj:

     Ovaj dodatak omogućava stranici da testira da li osoba ispunjava određene uslove.

     Kategorija dotičnih ljudi

     lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
     • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: C'est sur des utilisateurs que des conditions sont testées
     • Stranica platformeStranica, odnosno stranica platforme. Svako ko na određenoj stranici ima pristup određenim podacima, potencijalno će imati pristup tim podacima.: C'est des pages qui peuvent tester des conditions

     Kategorija prikupljenih podataka

     lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
     • Ostalo: Résultat d'une condition: Dans certains cas, le résultat d'une condition peut être stocké quelques temps.</userId>

     Obrađeni su osetljivi podaci

     lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.

     Les conditions peuvent tester des choses résultant en une obtention par la page de donnée sur vous, par exemple si vous avez plus de 18ans. Hors aucune donnée sensible ne peut normalement être extraite via ce système si vous n'avez pas simplement vous même au préalable autorisé la page à y accéder.

     Periodi zadržavanja za kategorije podataka

     Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?
     • Definisano trajanjeOsim sigurnosnih kopija ili drugih problema u vezi sa održavanjem usluga, ovi podaci se brišu nakon x sati: Le résultat d'une condition est normalement supprimé de la base de donnée sous 24heures.

     Kategorije primalaca podataka

     Ko ima pristup ovim podacima ?
     • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
     • Privatni podaciU principu, samo vi možete da pogledate ove podatke: Accéder aux résultats d'une condition sur vous, ou et ce qu'il vous manque pour la respecter.
     • Moderacija i administracija dotične straniceSamo članovi koji moderiraju ili ih j estranica odredila kao takve da mogu u principu da pregledaju ove podatke.: Accéder aux résultats d'une condition sur vous, ou et ce qu'il vous manque pour la respecter.

     Dodatne mere bezbednosti

     Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.

     Si vous ne suivez pas une page, celle-ci ne peut pas tester grand chose, elle peut vérifier s'il s'agit bien de vous, si vous êtes connecté (Si c'est une donnée public), et si vous avez déjà intéragit d'une certaine manière avec la page en question (par exemple en étant dans un des groupes de modération de la page, etc). Une condition peut cependant aussi tester votre age, votre sexe ou d'autres données privées du genre, pour autant que vous en ayez accordé à la page l'accès. En conscéquence, la mesure de sécurité supplémentaire ici réside dans les accès que vous donnez aux page, si vous donner des accès spécifique, dès lors la page peut en effet les exploiter, mais rien ne vous force en théorie à donner de tels accès.


     Licence du plugin

     Plugin: ContentManager

     Prikazati sve informacije

     Informacije o ovom dodatku

     Nema informacija o ovom dodatku

     Obrada podataka u vezisa datotekom:

     Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

     Licence du plugin

     Plugin: DiscordBot

     Prikazati sve informacije

     Informacije o ovom dodatku

     Nema informacija o ovom dodatku

     Obrada podataka u vezisa datotekom:

     Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

     Licence du plugin

     Plugin: DocTemplates

     Prikazati sve informacije

     Informacije o ovom dodatku

     Nema informacija o ovom dodatku

     Obrada podataka u vezisa datotekom:

     Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

     Licence du plugin

     Plugin: Documents

     Prikazati sve informacije

     Informacije o ovom dodatku

     Nema informacija o ovom dodatku

     Obrada podataka u vezisa datotekom:

     Cilj:

     Ovaj dodatak omogućava stranicama ili korisnicima da kreiraju ankete, obrasce ili upitnike, anonimne ili ne.

     Kategorija dotičnih ljudi

     lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
     • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: C'est des utilisateurs qui remplissent ces documents
     • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: U praksi je moguće učiniti dokumente javnim, a samim tim i odgovore dostupnim svima.
     • Stranica platformeStranica, odnosno stranica platforme. Svako ko na određenoj stranici ima pristup određenim podacima, potencijalno će imati pristup tim podacima.: C'est des pages qui peuvent accéder aux documents remplis

     Kategorija prikupljenih podataka

     lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
     • Privatni korisnički podaciLični život (pr. način života, porodična situacija, itd.): Ovisno o postavljenim pitanjima, sadržaj može biti osjetljiv.

     Obrađeni su osetljivi podaci

     lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.

     C'est à la personne remplissant le formulaire de se rendre compte si celui ci est sensible ou non, de base, rien n'empêche une page de demander ce qu'elle souhaite dans un formulaire et donc de créer un stockage dans la base de donnée de ces réponses pouvant dès lors être sensibles.

     Periodi zadržavanja za kategorije podataka

     Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?
     • Uobičajeno trajanjeUobičajeno trajanje obično započinje stvaranjem naloga sve do njegovog brisanja, brisanja izazvanog samim korisnikom ili platformom, neki sude u stvari da je posebno, na primer, svake godine izbrisati podatke. Ipak, ovi podaci se mogu indirektno čuvati u rezervnim kopijama neko vreme nakon brisanja računa ili jednostavno ne biti izbrisani onog trenutka kada se zatraži brisanje (s obzirom na keširanje podataka za pružanje brze usluge): Podaci se čuvaju u teoriji od brisanja računa.

     Kategorije primalaca podataka

     Ko ima pristup ovim podacima ?
     • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
     • Javni podaciU principu, svako može da vidi ove podatke: Ako je dokument javan, a ne anoniman, u teoriji svako može pristupiti vašem odgovoru.
     • Privatni podaciU principu, samo vi možete da pogledate ove podatke: Pristupite svojim odgovorima
     • Moderacija i administracija dotične straniceSamo članovi koji moderiraju ili ih j estranica odredila kao takve da mogu u principu da pregledaju ove podatke.: Accéder aux réponses d'un document créé par la page.

     Dodatne mere bezbednosti

     Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.

     Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


     Licence du plugin

     Plugin: Dropbox

     Prikazati sve informacije

     Informacije o ovom dodatku

     Nema informacija o ovom dodatku

     Obrada podataka u vezisa datotekom:

     Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

     Licence du plugin

     Plugin: EchangeTokens

     Prikazati sve informacije

     Informacije o ovom dodatku

     Nema informacija o ovom dodatku

     Obrada podataka u vezisa datotekom:

     Cilj:

     Ce plugin permet de s'offrir des tokens entre followers d'une même page.

     Kategorija dotičnih ljudi

     lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
     • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: C'est des utilisateurs qui s'échangent des tokens
     • Stranica platformeStranica, odnosno stranica platforme. Svako ko na određenoj stranici ima pristup određenim podacima, potencijalno će imati pristup tim podacima.: C'est des pages qui peuvent voir qui s'échange des tokens et combien

     Kategorija prikupljenih podataka

     lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
     • Id korisnikaJedinstveni id korisnika koji ga čini prepoznatljivim.: Ko je s kim razmenio žetone
     • Ostalo: Broj razmenjenih žetona

     Obrađeni su osetljivi podaci

     lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.

     A noter que les tokens peuvent être un signe de richesse, donc si un utilisateur ne veut pas montrer à un autre qu'il a plein de tokens, c'est à lui de ne pas utiliser ce plugin.

     Periodi zadržavanja za kategorije podataka

     Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?
     • Uobičajeno trajanjeUobičajeno trajanje obično započinje stvaranjem naloga sve do njegovog brisanja, brisanja izazvanog samim korisnikom ili platformom, neki sude u stvari da je posebno, na primer, svake godine izbrisati podatke. Ipak, ovi podaci se mogu indirektno čuvati u rezervnim kopijama neko vreme nakon brisanja računa ili jednostavno ne biti izbrisani onog trenutka kada se zatraži brisanje (s obzirom na keširanje podataka za pružanje brze usluge): Podaci se čuvaju u teoriji od brisanja računa.

     Kategorije primalaca podataka

     Ko ima pristup ovim podacima ?
     • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
     • Privatni podaciU principu, samo vi možete da pogledate ove podatke: Pogledajte kome dajemo žetone i od koga ih primamo
     • Moderacija i administracija dotične straniceSamo članovi koji moderiraju ili ih j estranica odredila kao takve da mogu u principu da pregledaju ove podatke.: C'est des pages qui peuvent voir qui s'échange des tokens et combien

     Dodatne mere bezbednosti

     Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.

     Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


     Licence du plugin

     Plugin: Embeded

     Prikazati sve informacije

     Informacije o ovom dodatku

     Nema informacija o ovom dodatku

     Obrada podataka u vezisa datotekom:

     Cilj:

     Ce plugin permet d'inclur du contenu de la plateforme sur d'autres sites.

     Kategorija dotičnih ljudi

     lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
     • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: C'est du contenu d'utilisateurs qui peut être inclus
     • Stranica platformeStranica, odnosno stranica platforme. Svako ko na određenoj stranici ima pristup određenim podacima, potencijalno će imati pristup tim podacima.: C'est du contenu de page qui peut être inclus

     Kategorija prikupljenih podataka

     lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
     • Podaci o prijavi korisnikaPodaci o vezi (pr. Ip adresa, evidencije, identifikatori terminala, identifikatori veze, informacije o vremenskoj oznaci, itd.): Qui a chargé quel contenu sur quel site. En d'autres termes si un post de la plateforme est integré sur monsite.fr et que vous allez sur monsite.fr, alors la plateforme peut s'en rendre compte et le stocker dans les logs à des fins par exemple d'identification de votre personne. Nous ne nous intéressons pas aux sites que vous visitez et le tracking effectué s'arrête au simple fait que nos serveurs doivent effectivement savoir qui charge un contenu pour lui donner la bonne version.

     Obrađeni su osetljivi podaci

     lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.

     Suivant comment, peuvent subsister dans nos logs des traces de vos visites sur des sites tiers utilisant nos plugins d'intégration. Une analyse de ces données à des fins de tracking n'est pas effectué.

     Periodi zadržavanja za kategorije podataka

     Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?
     • Uobičajeno trajanjeUobičajeno trajanje obično započinje stvaranjem naloga sve do njegovog brisanja, brisanja izazvanog samim korisnikom ili platformom, neki sude u stvari da je posebno, na primer, svake godine izbrisati podatke. Ipak, ovi podaci se mogu indirektno čuvati u rezervnim kopijama neko vreme nakon brisanja računa ili jednostavno ne biti izbrisani onog trenutka kada se zatraži brisanje (s obzirom na keširanje podataka za pružanje brze usluge): Podaci se čuvaju u teoriji od brisanja računa.

     Kategorije primalaca podataka

     Ko ima pristup ovim podacima ?
     • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme

     Dodatne mere bezbednosti

     Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.

     Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


     Licence du plugin

     Plugin: Events

     Prikazati sve informacije

     Informacije o ovom dodatku

     Nema informacija o ovom dodatku

     Obrada podataka u vezisa datotekom:

     Cilj:

     Ovaj dodatak se koristi za upravljanje događajima na platformi.
     Une page comme un utilisateur peuvent en principe créer des événements, en plus des informations liés à l'organisation et la réalisation de ces événements, des informations comme le nombre de participants, la liste des participants, ou encore le type de participant pouvant s'y rendre peuvent être stockés

     Kategorija dotičnih ljudi

     lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
     • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: Liste des événements auquel la personne participe ou s'intéresse.
     • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: Spisak događaja koje je stvorila osoba.
     • Stranica platformeStranica, odnosno stranica platforme. Svako ko na određenoj stranici ima pristup određenim podacima, potencijalno će imati pristup tim podacima.: Spisak događaja kreiranih na stranici

     Kategorija prikupljenih podataka

     lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
     • Id korisnikaJedinstveni id korisnika koji ga čini prepoznatljivim.: Evenements auquels la personne participe ou s'intéresse
     • Ostalo: Evénements: les événements créés sur la plateforme: Leur id, les gens qui s'y intéressent, l'id de la page l'ayant créé, leur type, la date, la fréquence, les restrictions d'accès et etc.

     Obrađeni su osetljivi podaci

     lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.

     Si le type d'évennement est jugé sensible, alors il est effectivement stocké même dans ce cas si qui y participe, en conscéquence cela peut être une donnée sensible. Pour autant il en va de la responsabilité de l'utilisateur de s'associer ou non à un événement pouvant être jugé comme sensible.

     Periodi zadržavanja za kategorije podataka

     Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?

      Kategorije primalaca podataka

      Ko ima pristup ovim podacima ?
      • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
      • Javni podaciU principu, svako može da vidi ove podatke: Smatra se da je lista učesnika u događaju javna
      • Javni podaciU principu, svako može da vidi ove podatke: Smatra se da su informacije o događaju javne

      Dodatne mere bezbednosti

      Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.
      Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


      Licence du plugin

      Plugin: ExportData

      Prikazati sve informacije

      Informacije o ovom dodatku

      Nema informacija o ovom dodatku

      Obrada podataka u vezisa datotekom:

      Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

      Licence du plugin

      Plugin: ExternalAPI

      Prikazati sve informacije

      Informacije o ovom dodatku

      Nema informacija o ovom dodatku

      Obrada podataka u vezisa datotekom:

      Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

      Licence du plugin

      Plugin: FollowPeople

      Prikazati sve informacije

      Informacije o ovom dodatku

      Nema informacija o ovom dodatku

      Obrada podataka u vezisa datotekom:

      Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

      Licence du plugin

      Plugin: FollowRights

      Prikazati sve informacije

      Informacije o ovom dodatku

      Nema informacija o ovom dodatku

      Obrada podataka u vezisa datotekom:

      Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

      Licence du plugin

      Plugin: Following

      Prikazati sve informacije

      Informacije o ovom dodatku

      Nema informacija o ovom dodatku

      Obrada podataka u vezisa datotekom:

      Cilj:

      Ovaj dodatak vam omogućava da pratite ljude ili stranice

      Kategorija dotičnih ljudi

      lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
      • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: Ljudi su sledili
      • Stranica platformeStranica, odnosno stranica platforme. Svako ko na određenoj stranici ima pristup određenim podacima, potencijalno će imati pristup tim podacima.: Stranice koje su praćene

      Kategorija prikupljenih podataka

      lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
      • Id korisnikaJedinstveni id korisnika koji ga čini prepoznatljivim.: Da se ​​identifikuje ko koga prati ili šta
      • Privatni korisnički podaciLični život (pr. način života, porodična situacija, itd.): Liste des followers: la liste des pages et personnes suivies par quelqu'un

      Obrađeni su osetljivi podaci

      lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.

      Si une personne ou une page a des opinions jugés sensibles, alors savoir que x la suit peut être qualifié de donnée sensible. C'est à l'utilisateur de savoir qu'en suivant une page ou un utilisateur, il stocke quelque part cette information

      Periodi zadržavanja za kategorije podataka

      Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?

       Kategorije primalaca podataka

       Ko ima pristup ovim podacima ?
       • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
       • Javni podaciU principu, svako može da vidi ove podatke: Spisak stranica i ljudi koji se prate mogu se smatrati javnim, iako su mu uglavnom dostupni prijatelji ili druge osobe koje imaju veze sa osobom na koju se gleda spisak.

       Dodatne mere bezbednosti

       Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.
       Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


       Licence du plugin

       Plugin: Forums

       Prikazati sve informacije

       Informacije o ovom dodatku

       Nema informacija o ovom dodatku

       Obrada podataka u vezisa datotekom:

       Cilj:

       Ovaj dodatak vam omogućava da objavljujete na forumu

       Kategorija dotičnih ljudi

       lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
       • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: Autori publikacija ili odgovora
       • Stranica platformeStranica, odnosno stranica platforme. Svako ko na određenoj stranici ima pristup određenim podacima, potencijalno će imati pristup tim podacima.: Stranice foruma

       Kategorija prikupljenih podataka

       lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
       • Id korisnikaJedinstveni id korisnika koji ga čini prepoznatljivim.: Da biste identifikovali ko je objavio na kom forumu
       • Ostalo: Liste des forums: tous les forums, sujets, catégories et etc de la plateforme sont stockés via ce plugin. Pour autant le contenu en lui même des sujets ne l'est pas, car il s'agit de postes et les postes sont gérés par le plugin concerné.

       Obrađeni su osetljivi podaci

       lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.

       Suivant où la personne publie et ce qu'elle publie elle peut générer des données jugées sensibles, c'est à la personne de prendre conscience de cela.

       Periodi zadržavanja za kategorije podataka

       Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?

        Kategorije primalaca podataka

        Ko ima pristup ovim podacima ?
        • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
        • Javni podaciU principu, svako može da vidi ove podatke: Forumi i njihov sadržaj su u javnoj bazi, potrebno je stvar razmotriti kao takvu, garancijama za privatizaciju sadržaja ne upravlja ovaj dodatak, već jamstvo postova ili uslovi, pa je neophodno ići konsultujte dotične datoteke.

        Dodatne mere bezbednosti

        Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.
        Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


        Licence du plugin

        Plugin: Friends

        Prikazati sve informacije

        Informacije o ovom dodatku

        Nema informacija o ovom dodatku

        Obrada podataka u vezisa datotekom:

        Cilj:

        Ovaj dodatak vam omogućava da znate ko su vam prijatelji

        Kategorija dotičnih ljudi

        lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
        • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: Ovaj dodatak utiče samo na račune

        Kategorija prikupljenih podataka

        lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
        • Id korisnikaJedinstveni id korisnika koji ga čini prepoznatljivim.: Pour identifier qui est l'ami de qui ou qui a fait une demande d'ami à qui ou qui a refusé une demande d'ami à qui.
        • Privatni korisnički podaciLični život (pr. način života, porodična situacija, itd.): La liste des amis d'une personne est une donnée se rapportant à sa vie privée, elle est cependant facilement accessible sur la plateforme, l'utilisateur sait donc qu'il affiche publiquement être ami avec quelqu'un lorsqu'il accepte une demande d'amitié.

        Obrađeni su osetljivi podaci

        lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.

        Si une personne a des opinions jugés sensibles, alors savoir que x est ami avec peut être qualifié de donnée sensible. C'est à l'utilisateur de savoir qu'en étant ami sur la plateforme avec un utilisateur, il stocke quelque part cette information

        Periodi zadržavanja za kategorije podataka

        Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?

         Kategorije primalaca podataka

         Ko ima pristup ovim podacima ?
         • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
         • Javni podaciU principu, svako može da vidi ove podatke: Spisak prijatelja može se smatrati javnim.
         • Privatni podaciU principu, samo vi možete da pogledate ove podatke: La liste des personnes à qui une personne a refusé ou demandé l'amitié est accessible que par elle-même et la personne concerné.

         Dodatne mere bezbednosti

         Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.
         Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


         Licence du plugin

         Plugin: Gallerie

         Prikazati sve informacije

         Informacije o ovom dodatku

         Nema informacija o ovom dodatku

         Obrada podataka u vezisa datotekom:

         Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

         Licence du plugin

         Plugin: GoogleFirebase

         Prikazati sve informacije

         Informacije o ovom dodatku

         Nema informacija o ovom dodatku

         Obrada podataka u vezisa datotekom:

         Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

         Licence du plugin

         Plugin: Groups

         Prikazati sve informacije

         Informacije o ovom dodatku

         Nema informacija o ovom dodatku

         Obrada podataka u vezisa datotekom:

         Cilj:

         Ovaj dodatak vam omogućava da kreirate ili pridružite se čet grupama ili stranicama.

         Kategorija dotičnih ljudi

         lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
         • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: Ljudi koji žele da se pridruže stranici ili grupi

         Kategorija prikupljenih podataka

         lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
         • Id korisnikaJedinstveni id korisnika koji ga čini prepoznatljivim.: Da biste identifikovali ko je član koje grupe / stranice.

         Obrađeni su osetljivi podaci

         lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.

         Si une personne est dans un groupe sensible, à savoir que la liste des membres d'un groupe est généralement publique.

         Periodi zadržavanja za kategorije podataka

         Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?

          Kategorije primalaca podataka

          Ko ima pristup ovim podacima ?
          • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
          • Javni podaciU principu, svako može da vidi ove podatke: Spisak ljudi u grupi ili na stranici je generalno javan

          Dodatne mere bezbednosti

          Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.
          Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


          Licence du plugin

          Plugin: Helpeur

          Prikazati sve informacije

          Informacije o ovom dodatku

          Nema informacija o ovom dodatku

          Obrada podataka u vezisa datotekom:

          Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

          Licence du plugin

          Plugin: ImagesShow

          Prikazati sve informacije

          Informacije o ovom dodatku

          Nema informacija o ovom dodatku

          Obrada podataka u vezisa datotekom:

          Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

          Licence du plugin

          Plugin: Inscriptions

          Prikazati sve informacije

          Informacije o ovom dodatku

          Nema informacija o ovom dodatku

          Obrada podataka u vezisa datotekom:

          Cilj:

          Ce plugin permet de s'inscrire sur la plateforme

          Kategorija dotičnih ljudi

          lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
          • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: Ovaj dodatak utiče samo na račune

          Kategorija prikupljenih podataka

          lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
          • Osnovni korisnički podaciCivilni status, identitet, identifikacioni podaci, slike (pr. prezime, ime, adresa, fotografija, datum i mesto rođenja, itd.): Les données de base sur l'utilisateur lui sont demandé, afin de lui créer un compte. Le mail permet de s'assurer d'un moyen de contact, le pseudo de donner un nom identifiable à la personne, le mot de passe de lui permettre un accès sécurisé. D'autres données peuvent être demandé en fonction de la plateforme, elles sont dès lors justifiée sur le formulaire d'inscription.

          Obrađeni su osetljivi podaci

          lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.

          Ces données de connexion sont sensibles, et doivent donc être de la part de l'utilisateur comme de la plateforme vigoureusement protégés.

          Periodi zadržavanja za kategorije podataka

          Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?

           Kategorije primalaca podataka

           Ko ima pristup ovim podacima ?
           • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
           • Privatni podaciU principu, samo vi možete da pogledate ove podatke: voir son mail, pour autant qu'il n'ai pas autorisé une autre page à y accéder.
           • Povezano sa vidljivošću platformeVidljivost i pristup ovim podacima zaustavljaju se na tipu platforme, ako je platforma ograničena samo na njene članove, stoga je pristup podacima u principu moguć samo ljudima koji su član. Ako je platforma javna, onda su podaci javni.: Voir le pseudo et l'identifiant id d'une personne
           • Takođe im je pristupio: Niko ne može videti svoju lozinku jer je heširana

           Dodatne mere bezbednosti

           Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.
           Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


           Licence du plugin

           Plugin: InviteToLike

           Prikazati sve informacije

           Informacije o ovom dodatku

           Nema informacija o ovom dodatku

           Obrada podataka u vezisa datotekom:

           Cilj:

           Ce plugin permet d'inviter quelqu'un à un suivre une page

           Kategorija dotičnih ljudi

           lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
           • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: si la personne reçoit une invitation à suivre une page ou si elle propose à quelqu'un de le faire
           • Stranica platformeStranica, odnosno stranica platforme. Svako ko na određenoj stranici ima pristup određenim podacima, potencijalno će imati pristup tim podacima.: si une page propose à quelqu'un de suivre une page

           Kategorija prikupljenih podataka

           lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
           • Id korisnikaJedinstveni id korisnika koji ga čini prepoznatljivim.: Da se ​​identifikuje ko je ponudio da prati koju stranicu ili da identifikuje ko je prihvatio ili odbio da prati koju stranicu.
           • Ostalo: Lista poziva za lajkanje stranice, prosleđena kao prisutna

           Obrađeni su osetljivi podaci

           lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.
           Iz prva u ovom dodatku nema obrađenih osetljivih podataka.

           Periodi zadržavanja za kategorije podataka

           Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?

            Kategorije primalaca podataka

            Ko ima pristup ovim podacima ?
            • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
            • Privatni podaciU principu, samo vi možete da pogledate ove podatke: La page ou la personne recevant ou envoyant une invitation peut accéder à cette donnée

            Dodatne mere bezbednosti

            Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.
            Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


            Licence du plugin

            Plugin: Invoices

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: JqueryInitialize

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: JqueryInitialize

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: LapinStaffBulles

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Cilj:

            Ce plugin permet de créer des liens permettant d'executer des actions.
            Lorsqu'une personne charge un lien (url) elle peut ainsi appliquer une action sur elle même

            Kategorija dotičnih ljudi

            lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
            • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: Korisnici koji koriste veze
            • Stranica platformeStranica, odnosno stranica platforme. Svako ko na određenoj stranici ima pristup određenim podacima, potencijalno će imati pristup tim podacima.: Stranice koje stvaraju veze

            Kategorija prikupljenih podataka

            lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
            • Id korisnikaJedinstveni id korisnika koji ga čini prepoznatljivim.: Qui a utilisé quel lien et quand et le résultat de l'action
            • Ostalo: Liste des liens: la liste de liens d'une page et leur paramètres</userId>

            Obrađeni su osetljivi podaci

            lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.
            Iz prva u ovom dodatku nema obrađenih osetljivih podataka.

            Periodi zadržavanja za kategorije podataka

            Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?
            • Uobičajeno trajanjeUobičajeno trajanje obično započinje stvaranjem naloga sve do njegovog brisanja, brisanja izazvanog samim korisnikom ili platformom, neki sude u stvari da je posebno, na primer, svake godine izbrisati podatke. Ipak, ovi podaci se mogu indirektno čuvati u rezervnim kopijama neko vreme nakon brisanja računa ili jednostavno ne biti izbrisani onog trenutka kada se zatraži brisanje (s obzirom na keširanje podataka za pružanje brze usluge): Podaci se čuvaju u teoriji od brisanja računa.

            Kategorije primalaca podataka

            Ko ima pristup ovim podacima ?
            • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
            • Javni podaciU principu, svako može da vidi ove podatke: Voir ce qu'un lien fait sur vous si vous l'utilisez
            • Moderacija i administracija dotične straniceSamo članovi koji moderiraju ili ih j estranica odredila kao takve da mogu u principu da pregledaju ove podatke.: Pristupite vezama, informacijama o tome ko ih je i kada koristio.

            Dodatne mere bezbednosti

            Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.
            Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


            Licence du plugin

            Plugin: LiveData

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: MCOnlinePlayers

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: Mailer

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Cilj:

            Ce plugin permet d'envoyer des mails. TODO

            Kategorija dotičnih ljudi

            lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
            • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: Korisnici koji dobijaju mejlove
            • Stranica platformeStranica, odnosno stranica platforme. Svako ko na određenoj stranici ima pristup određenim podacima, potencijalno će imati pristup tim podacima.: Stranice koje šalju mejlove

            Kategorija prikupljenih podataka

            lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
            • Id korisnikaJedinstveni id korisnika koji ga čini prepoznatljivim.: Ko je dobio takav mejl
            • Ostalo: Mails: mails envoyés par une page ou autre service de la plateforme</userId>

            Obrađeni su osetljivi podaci

            lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.

            VIDI DRUGI DOKUMENT NA MEJLOVIMA OVAJ LIST NIJE ZAVRŠEN

            Periodi zadržavanja za kategorije podataka

            Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?
            • Uobičajeno trajanjeUobičajeno trajanje obično započinje stvaranjem naloga sve do njegovog brisanja, brisanja izazvanog samim korisnikom ili platformom, neki sude u stvari da je posebno, na primer, svake godine izbrisati podatke. Ipak, ovi podaci se mogu indirektno čuvati u rezervnim kopijama neko vreme nakon brisanja računa ili jednostavno ne biti izbrisani onog trenutka kada se zatraži brisanje (s obzirom na keširanje podataka za pružanje brze usluge): Podaci se čuvaju u teoriji od brisanja računa.

            Kategorije primalaca podataka

            Ko ima pristup ovim podacima ?
            • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme

            Dodatne mere bezbednosti

            Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.
            Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


            Licence du plugin

            Plugin: MainDashBoard

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: Map

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: Media

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: Moderation

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Cilj:

            Ovaj dodatak omogućava moderiranje sadržaja koji prijavljuju korisnici

            Kategorija dotičnih ljudi

            lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
            • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: Korisnici na koje utiče moderirani sadržaj
            • Stranica platformeStranica, odnosno stranica platforme. Svako ko na određenoj stranici ima pristup određenim podacima, potencijalno će imati pristup tim podacima.: Stranice na koje učite moderirani sadržaj

            Kategorija prikupljenih podataka

            lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
            • Id korisnikaJedinstveni id korisnika koji ga čini prepoznatljivim.: Ko je imao sadržaj koji je bio ili trebao da se moderira
            • Ostalo: Tout contenu pouvant être modéré: posts, profil, pages, etc
            • Ostalo: Avertissements et notes de modérations: les modérateurs de la plateforme peuvent écrire des avertissements ou notes de modérations qui sont dès lors stockés et associés à un compte

            Obrađeni su osetljivi podaci

            lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.

            Može se smatrati osetljivom činjenica da baza podataka zadržava, na primer, kome je zabranjeno koliko dugo ili ko je objavio sadržaj koji se smatra uvredljivim ili na neki drugi način

            Periodi zadržavanja za kategorije podataka

            Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?
            • Uobičajeno trajanjeUobičajeno trajanje obično započinje stvaranjem naloga sve do njegovog brisanja, brisanja izazvanog samim korisnikom ili platformom, neki sude u stvari da je posebno, na primer, svake godine izbrisati podatke. Ipak, ovi podaci se mogu indirektno čuvati u rezervnim kopijama neko vreme nakon brisanja računa ili jednostavno ne biti izbrisani onog trenutka kada se zatraži brisanje (s obzirom na keširanje podataka za pružanje brze usluge): Podaci se čuvaju u teoriji od brisanja računa.

            Kategorije primalaca podataka

            Ko ima pristup ovim podacima ?
            • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
            • Javni podaciU principu, svako može da vidi ove podatke: Se rendre compte qu'un contenu a été modéré ou qu'un profil a été banni peut être possible par divers moyen par tout le monde.
            • Privatni podaciU principu, samo vi možete da pogledate ove podatke: Seul la personne concernée (et les modérateurs de la plateforme) peuvent voir les raisons d'une action de modération sur eux.
            • Administrator platformeSamo glavni administratori platforme mogu u principu videti ove podatke. (tj. menadžer računa i glavni dobavljač): Moderatori platforme mofu sve vreme videti ljude na koje utiče moderacija i dotični sadržaj.

            Dodatne mere bezbednosti

            Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.
            Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


            Licence du plugin

            Plugin: ModoGroups

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: MoreUserData

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: MorganeBus

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: MultiGates

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: MyFB

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: NewAmis

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: NewExemple

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: Newsletter

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: NodeLogins

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: Notifications

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Cilj:

            Ce plugin permet d'envoyer ou recevoir des notifications

            Kategorija dotičnih ljudi

            lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
            • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: Koristici primaju obaveštenja
            • Stranica platformeStranica, odnosno stranica platforme. Svako ko na određenoj stranici ima pristup određenim podacima, potencijalno će imati pristup tim podacima.: Stranice primaju ili šalju obaveštenja

            Kategorija prikupljenih podataka

            lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
            • Id korisnikaJedinstveni id korisnika koji ga čini prepoznatljivim.: Ko je primio koje obaveštenje
            • Ostalo: Notifications envoyées: les notifications qu'une page à envoyé et à qui

            Obrađeni su osetljivi podaci

            lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.

            Suivant le contenu de la notification il se peut que des données sensibles soient contenus. C'est aux pages envoyant les notifications de prendre conscience qu'elles envoient peut être du contenu sensible et donc d'en prendre la responsabilité. Quant aux notifications envoyées automatiquement par la plateforme, il peut aussi contenir des informations sur le type d'amitié qu'une personne a avec quelqu'un par exemple, c'est pourquoi les notifications sont une donnée pouvant être sensible.

            Periodi zadržavanja za kategorije podataka

            Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?
            • Uobičajeno trajanjeUobičajeno trajanje obično započinje stvaranjem naloga sve do njegovog brisanja, brisanja izazvanog samim korisnikom ili platformom, neki sude u stvari da je posebno, na primer, svake godine izbrisati podatke. Ipak, ovi podaci se mogu indirektno čuvati u rezervnim kopijama neko vreme nakon brisanja računa ili jednostavno ne biti izbrisani onog trenutka kada se zatraži brisanje (s obzirom na keširanje podataka za pružanje brze usluge): Podaci se čuvaju u teoriji od brisanja računa.

            Kategorije primalaca podataka

            Ko ima pristup ovim podacima ?
            • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
            • Privatni podaciU principu, samo vi možete da pogledate ove podatke: Les notifications reçus sont privés, sauf quand une page les a envoyé, dans quel cas elle peut aussi y accéder. De plus, les utilisateurs peuvent par divers moyens deviner qu'une personne a reçu tel ou tel notification (par exemple si une personne commente un post, elle peut se douter que les personnes ayant commenté ce même post au préalable recevront une notification indiquant ce nouveau commentaire)
            • Moderacija i administracija dotične straniceSamo članovi koji moderiraju ili ih j estranica odredila kao takve da mogu u principu da pregledaju ove podatke.: Les pages peuvent voir les notifications qu'elles envoyent

            Dodatne mere bezbednosti

            Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.
            Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


            Licence du plugin

            Plugin: PageBuildingTools

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: PageLoader

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: PageUser

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: PageWebSite

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: Pages

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: PagesPluginListes

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: PagesPluginSlider

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: PagesPluginThumbnails

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: PagesPluginsEssentials

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: PagesPluginsTheSebaklEssentials

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: PagesTextEditor

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Cilj:

            Ovaj dodatak vam omogućava da kreirate tekstove za podstranice ili druge dodatke.

            Kategorija dotičnih ljudi

            lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
            • Stranica platformeStranica, odnosno stranica platforme. Svako ko na određenoj stranici ima pristup određenim podacima, potencijalno će imati pristup tim podacima.: Stranice koje stvaraju takve tekstove

            Kategorija prikupljenih podataka

            lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
            • Ostalo: Texts créés: les texts créés par des pages

            Obrađeni su osetljivi podaci

            lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.

            Suivant le contenu qu'une page écrit, celle-ci peut intégrer du contenu jugé sensible. La plateforme ne garanti pour l'instant pas la non accessibilité de ce contenu par des tiers.

            Periodi zadržavanja za kategorije podataka

            Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?
            • Uobičajeno trajanjeUobičajeno trajanje obično započinje stvaranjem naloga sve do njegovog brisanja, brisanja izazvanog samim korisnikom ili platformom, neki sude u stvari da je posebno, na primer, svake godine izbrisati podatke. Ipak, ovi podaci se mogu indirektno čuvati u rezervnim kopijama neko vreme nakon brisanja računa ili jednostavno ne biti izbrisani onog trenutka kada se zatraži brisanje (s obzirom na keširanje podataka za pružanje brze usluge): Podaci se čuvaju u teoriji od brisanja računa.

            Kategorije primalaca podataka

            Ko ima pristup ovim podacima ?
            • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
            • Javni podaciU principu, svako može da vidi ove podatke: Malgré les moyens mis à disposition pour cacher l'existance d'un text, il est à considéré que celui ci est publique en tout temps et peut être découvert, dès que nous pourront garantir la protection de ces texts, cette fiche sera mise à jour, pour l'heure, tout text doit être considéré comme publique, même s'il est en pratique possible d'en restreindre l'accès via les conditions

            Dodatne mere bezbednosti

            Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.
            Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


            Licence du plugin

            Plugin: PagesThemes

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: PanelMembers

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: PanelPages

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: PanelPluginAndroid

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: PanelPluginCreateShop

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: PanelPluginGroupes

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: PanelSiteWebAutres

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: Parametres

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: PartnersApi

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: PathChooser

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

            Licence du plugin

            Plugin: PaypalIPN

            Prikazati sve informacije

            Informacije o ovom dodatku

            Nema informacija o ovom dodatku

            Obrada podataka u vezisa datotekom:

            Cilj:

            Ovaj dodatak vam omogućava plaćanje putem paypal-a TODO

            Kategorija dotičnih ljudi

            lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.

             Kategorija prikupljenih podataka

             lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.

              Obrađeni su osetljivi podaci

              lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.
              Iz prva u ovom dodatku nema obrađenih osetljivih podataka.

              Periodi zadržavanja za kategorije podataka

              Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?

               Kategorije primalaca podataka

               Ko ima pristup ovim podacima ?
               • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme

               Dodatne mere bezbednosti

               Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.
               Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


               Licence du plugin

               Plugin: Pb

               Prikazati sve informacije

               Informacije o ovom dodatku

               Nema informacija o ovom dodatku

               Obrada podataka u vezisa datotekom:

               Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

               Licence du plugin

               Plugin: Permissions

               Prikazati sve informacije

               Informacije o ovom dodatku

               Nema informacija o ovom dodatku

               Obrada podataka u vezisa datotekom:

               Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

               Licence du plugin

               Plugin: PlateformeCreator

               Prikazati sve informacije

               Informacije o ovom dodatku

               Nema informacija o ovom dodatku

               Obrada podataka u vezisa datotekom:

               Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

               Licence du plugin

               Plugin: PluginInfos

               Prikazati sve informacije

               Informacije o ovom dodatku

               Nema informacija o ovom dodatku

               Obrada podataka u vezisa datotekom:

               Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

               Licence du plugin

               Plugin: PolySportsTools

               Prikazati sve informacije

               Informacije o ovom dodatku

               Nema informacija o ovom dodatku

               Obrada podataka u vezisa datotekom:

               Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

               Licence du plugin

               Plugin: ProtectionParents

               Prikazati sve informacije

               Informacije o ovom dodatku

               Nema informacija o ovom dodatku

               Obrada podataka u vezisa datotekom:

               Cilj:

               Ce plugin permet d'avoir des parents TODO

               Kategorija dotičnih ljudi

               lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
               • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: Korisnici koji posećuju profile ili su posvećeni

               Kategorija prikupljenih podataka

               lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
               • Id korisnikaJedinstveni id korisnika koji ga čini prepoznatljivim.: Ko je koji profil posetio i kada
               • Privatni korisnički podaciLični život (pr. način života, porodična situacija, itd.): Suivant comment, savoir que quelqu'un visite tel profil peut être considéré comme une donnée privée

               Obrađeni su osetljivi podaci

               lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.
               Iz prva u ovom dodatku nema obrađenih osetljivih podataka.

               Periodi zadržavanja za kategorije podataka

               Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?
               • Uobičajeno trajanjeUobičajeno trajanje obično započinje stvaranjem naloga sve do njegovog brisanja, brisanja izazvanog samim korisnikom ili platformom, neki sude u stvari da je posebno, na primer, svake godine izbrisati podatke. Ipak, ovi podaci se mogu indirektno čuvati u rezervnim kopijama neko vreme nakon brisanja računa ili jednostavno ne biti izbrisani onog trenutka kada se zatraži brisanje (s obzirom na keširanje podataka za pružanje brze usluge): Podaci se čuvaju u teoriji od brisanja računa.

               Kategorije primalaca podataka

               Ko ima pristup ovim podacima ?
               • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
               • Privatni podaciU principu, samo vi možete da pogledate ove podatke: Ko je posetio vaš profil, samo vi možete da ga vidite, sve dok je na platformi omogućena funkcionalnost, što je retko slučaj.

               Dodatne mere bezbednosti

               Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.
               Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


               Licence du plugin

               Plugin: QrCode

               Prikazati sve informacije

               Informacije o ovom dodatku

               Nema informacija o ovom dodatku

               Obrada podataka u vezisa datotekom:

               Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

               Licence du plugin

               Plugin: ReflectionsUtils

               Prikazati sve informacije

               Informacije o ovom dodatku

               Nema informacija o ovom dodatku

               Obrada podataka u vezisa datotekom:

               Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

               Licence du plugin

               Plugin: Rules

               Prikazati sve informacije

               Informacije o ovom dodatku

               Nema informacija o ovom dodatku

               Obrada podataka u vezisa datotekom:

               Cilj:

               Ovaj dodatak vam omogućava električno potpisivanje pravila, ugovora ili dokumenata.

               Kategorija dotičnih ljudi

               lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
               • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: Korisnici koji potpisuju takve dokumente
               • Stranica platformeStranica, odnosno stranica platforme. Svako ko na određenoj stranici ima pristup određenim podacima, potencijalno će imati pristup tim podacima.: Stranica koja stvara dokument za potpisivanje

               Kategorija prikupljenih podataka

               lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
               • Id korisnikaJedinstveni id korisnika koji ga čini prepoznatljivim.: Ko je koji dokument potpisao i kada
               • Ostalo: Documents signés: le contenu des documents et qui les a signés

               Obrađeni su osetljivi podaci

               lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.

               Suivant comment, il peut être considéré qu'un document signé est sensible, et que donc savoir qui l'a signé l'est tout autant. Mais cela en va de la responsabilité de la personne signant le document et de la page que de gérer le fait qu'il s'agit d'une signature sensible ou non

               Periodi zadržavanja za kategorije podataka

               Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?
               • Uobičajeno trajanjeUobičajeno trajanje obično započinje stvaranjem naloga sve do njegovog brisanja, brisanja izazvanog samim korisnikom ili platformom, neki sude u stvari da je posebno, na primer, svake godine izbrisati podatke. Ipak, ovi podaci se mogu indirektno čuvati u rezervnim kopijama neko vreme nakon brisanja računa ili jednostavno ne biti izbrisani onog trenutka kada se zatraži brisanje (s obzirom na keširanje podataka za pružanje brze usluge): Podaci se čuvaju u teoriji od brisanja računa.

               Kategorije primalaca podataka

               Ko ima pristup ovim podacima ?
               • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
               • Privatni podaciU principu, samo vi možete da pogledate ove podatke: Dokumenti koje ste potpisali, zasad na stranicama može da se vidi da ste potpisali jedan od njegovih dokumenata i kada
               • Moderacija i administracija dotične straniceSamo članovi koji moderiraju ili ih j estranica odredila kao takve da mogu u principu da pregledaju ove podatke.: stranice mogu da vide ko je kada potpisao jedan od njihovih dokumenata

               Dodatne mere bezbednosti

               Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.
               Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


               Licence du plugin

               Prikazati sve informacije

               Informacije o ovom dodatku

               Nema informacija o ovom dodatku

               Obrada podataka u vezisa datotekom:

               Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

               Licence du plugin

               Plugin: SelectPeople

               Prikazati sve informacije

               Informacije o ovom dodatku

               Nema informacija o ovom dodatku

               Obrada podataka u vezisa datotekom:

               Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

               Licence du plugin

               Plugin: SelectorPopup

               Prikazati sve informacije

               Informacije o ovom dodatku

               Nema informacija o ovom dodatku

               Obrada podataka u vezisa datotekom:

               Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

               Licence du plugin

               Plugin: ServerList

               Prikazati sve informacije

               Informacije o ovom dodatku

               Nema informacija o ovom dodatku

               Obrada podataka u vezisa datotekom:

               Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

               Licence du plugin

               Plugin: Shop

               Prikazati sve informacije

               Informacije o ovom dodatku

               Nema informacija o ovom dodatku

               Obrada podataka u vezisa datotekom:

               Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

               Licence du plugin

               Plugin: SiteMap

               Prikazati sve informacije

               Informacije o ovom dodatku

               Nema informacija o ovom dodatku

               Obrada podataka u vezisa datotekom:

               Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

               Licence du plugin

               Plugin: SiteStockage

               Prikazati sve informacije

               Informacije o ovom dodatku

               Nema informacija o ovom dodatku

               Obrada podataka u vezisa datotekom:

               Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

               Licence du plugin

               Plugin: SmartJobBoard

               Prikazati sve informacije

               Informacije o ovom dodatku

               Nema informacija o ovom dodatku

               Obrada podataka u vezisa datotekom:

               Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

               Licence du plugin

               Plugin: SocialAccess

               Prikazati sve informacije

               Informacije o ovom dodatku

               Nema informacija o ovom dodatku

               Obrada podataka u vezisa datotekom:

               Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

               Licence du plugin

               Plugin: SocialCraftWelcome

               Prikazati sve informacije

               Informacije o ovom dodatku

               Nema informacija o ovom dodatku

               Obrada podataka u vezisa datotekom:

               Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

               Licence du plugin

               Plugin: SocialEvents

               Prikazati sve informacije

               Informacije o ovom dodatku

               Nema informacija o ovom dodatku

               Obrada podataka u vezisa datotekom:

               Cilj:

               Ce plugin permet de loguer les actions d'une personne ou page pour les indiquer à d'autres personnes
               Par exemple si quelqu'un vient de publier un post, poster un commentaire, devenir ami avec qqn, etc.

               Kategorija dotičnih ljudi

               lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
               • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: Les utilisateurs concernés par les actions qu'ils mènent

               Kategorija prikupljenih podataka

               lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
               • Id korisnikaJedinstveni id korisnika koji ga čini prepoznatljivim.: Ko je izveo koju radnju
               • Ostalo: Actions: Par exemple x suit à présent y, x est devenu ami avec y, y a répondu au commentaire de x, y vient de se connecter, etc

               Obrađeni su osetljivi podaci

               lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.

               Les actions menés par les personnes sur la plateforme sont enregistrés dans la mesure du raisonable, nous ne trackons pas les mouvements de souris, ou tout autre tracking jugé excessif, pour autant, des actions comme se connecter, aimer une page, suivre quelqu'un, etc, en définitif toute action provoquant quelque part dans la base de donnée un enregistrement à une autre fin que l'enregistrement inutile de cette action, peut être enregistré. Par exemple enregistré le fait que vous utilisez souvent la lettre r de votre clavier n'a aucun sens, pour autant, enregistrer le fait que vous avez demandé quelqu'un en ami est nécessaire pour effectivement le demander en ami, c-a-d. que toute action nécessitant un enregistrement pour l'éxecution de l'action recherchée par la personne est effectivement enregistrée et peut donc effectivement être utilisé par ce plugin et donc affiché à d'autres personnes, pour autant que cette action est jugée conforme à un affichage auprès de quelqu'un d'autre.
               Le fait de commencer à parler avec quelqu'un n'est pas par exemple jugé privé, et peut être indiqué à vos amis, pour autant, savoir à qui vous parlez est privé, et ne peut donc pas être indiqué, c'est pourquoi qu'il peut arriver que l'on voit "X a commencé à tchater" dans le fils d'actus des actions. Mais vous ne verrez jamais "X a commencé à tchater avec x" De plus, ceci est déjà un exemple assez extrême dans la mesure où il peut aussi être considéré comme privé le fait de commencer à tchater, mais il est à savoir que la plateforme se réserve le droit de juger d'elle même si une action est privée ou non, et qui peut la consulter, cela peut donc changer à tout moment, pour autant que le changement est jugé conforme. Dans la pratique, on dit ça pour se protéger juridiquement, mais on fait le maximum pour ne pas trop partagé ce genre d'informations tout en permettant quand même à vos amis et cercles d'être informé d'un nouveau commentaire de votre part ou autre, afin de faire vivre eux aussi la plateforme et pouvoir participer à la discussion. TODO

               Periodi zadržavanja za kategorije podataka

               Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?
               • Uobičajeno trajanjeUobičajeno trajanje obično započinje stvaranjem naloga sve do njegovog brisanja, brisanja izazvanog samim korisnikom ili platformom, neki sude u stvari da je posebno, na primer, svake godine izbrisati podatke. Ipak, ovi podaci se mogu indirektno čuvati u rezervnim kopijama neko vreme nakon brisanja računa ili jednostavno ne biti izbrisani onog trenutka kada se zatraži brisanje (s obzirom na keširanje podataka za pružanje brze usluge): Podaci se čuvaju u teoriji od brisanja računa.

               Kategorije primalaca podataka

               Ko ima pristup ovim podacima ?
               • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
               • Javni podaciU principu, svako može da vidi ove podatke: Le type d'action mené, et la date, en soit ne sont pas publiques normalement mais sont à considéré comme l'étant dans la mesure où ils sont affichés à certaines personnes en fonction des besoins. Pour autant que cette fonctionnalité est activée sur la plateforme.

               Dodatne mere bezbednosti

               Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.
               Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


               Licence du plugin

               Plugin: SocialModules

               Prikazati sve informacije

               Informacije o ovom dodatku

               Nema informacija o ovom dodatku

               Obrada podataka u vezisa datotekom:

               Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

               Licence du plugin

               Plugin: Steps

               Prikazati sve informacije

               Informacije o ovom dodatku

               Nema informacija o ovom dodatku

               Obrada podataka u vezisa datotekom:

               Cilj:

               Ce plugin permet de créer des étapes ou d'indiquer des catégorie, période de temps, etc

               Kategorija dotičnih ljudi

               lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
               • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: Korisnici pogođeni korakom
               • Stranica platformeStranica, odnosno stranica platforme. Svako ko na određenoj stranici ima pristup određenim podacima, potencijalno će imati pristup tim podacima.: Stranica koja stvara etape

               Kategorija prikupljenih podataka

               lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
               • Id korisnikaJedinstveni id korisnika koji ga čini prepoznatljivim.: Ko je u kojoj etapi, gde i u kojem timu
               • userHobbies: Le fait de participer à une étape est généralement lié à un hobbie, par exemple je participe à l'étape pétanque de la page sport. Pour autant, comme une page peut aussi vous placer dans une étape lorsque vous décidez de la suivre, il ne peut être considéré que les membres présents dans des étapes le sont de leur propre choix.

               Obrađeni su osetljivi podaci

               lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.
               Iz prva u ovom dodatku nema obrađenih osetljivih podataka.

               Periodi zadržavanja za kategorije podataka

               Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?
               • Uobičajeno trajanjeUobičajeno trajanje obično započinje stvaranjem naloga sve do njegovog brisanja, brisanja izazvanog samim korisnikom ili platformom, neki sude u stvari da je posebno, na primer, svake godine izbrisati podatke. Ipak, ovi podaci se mogu indirektno čuvati u rezervnim kopijama neko vreme nakon brisanja računa ili jednostavno ne biti izbrisani onog trenutka kada se zatraži brisanje (s obzirom na keširanje podataka za pružanje brze usluge): Podaci se čuvaju u teoriji od brisanja računa.

               Kategorije primalaca podataka

               Ko ima pristup ovim podacima ?
               • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
               • Javni podaciU principu, svako može da vidi ove podatke: Vaše učešće u etapi je uglavnom javno.

               Dodatne mere bezbednosti

               Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.
               Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


               Licence du plugin

               Plugin: Stockage

               Prikazati sve informacije

               Informacije o ovom dodatku

               Nema informacija o ovom dodatku

               Obrada podataka u vezisa datotekom:

               Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

               Licence du plugin

               Plugin: StreamAccessV2

               Prikazati sve informacije

               Informacije o ovom dodatku

               Nema informacija o ovom dodatku

               Obrada podataka u vezisa datotekom:

               Cilj:

               Pristup TODO postovima

               Kategorija dotičnih ljudi

               lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
               • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: Ljudi objavljuju postove
               • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: Osobe koje gledaju postove
               • Stranica platformeStranica, odnosno stranica platforme. Svako ko na određenoj stranici ima pristup određenim podacima, potencijalno će imati pristup tim podacima.: Stranice objavljuju postove
               • Stranica platformeStranica, odnosno stranica platforme. Svako ko na određenoj stranici ima pristup određenim podacima, potencijalno će imati pristup tim podacima.: Stranice koje gledaju objave

               Kategorija prikupljenih podataka

               lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.

                Obrađeni su osetljivi podaci

                lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.
                Iz prva u ovom dodatku nema obrađenih osetljivih podataka.

                Periodi zadržavanja za kategorije podataka

                Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?
                • Uobičajeno trajanjeUobičajeno trajanje obično započinje stvaranjem naloga sve do njegovog brisanja, brisanja izazvanog samim korisnikom ili platformom, neki sude u stvari da je posebno, na primer, svake godine izbrisati podatke. Ipak, ovi podaci se mogu indirektno čuvati u rezervnim kopijama neko vreme nakon brisanja računa ili jednostavno ne biti izbrisani onog trenutka kada se zatraži brisanje (s obzirom na keširanje podataka za pružanje brze usluge): Podaci se čuvaju u teoriji od brisanja računa.

                Kategorije primalaca podataka

                Ko ima pristup ovim podacima ?
                • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme

                Dodatne mere bezbednosti

                Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.
                Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


                Licence du plugin

                Plugin: StreamBbcode

                Prikazati sve informacije

                Informacije o ovom dodatku

                Nema informacija o ovom dodatku

                Obrada podataka u vezisa datotekom:

                Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                Licence du plugin

                Plugin: StreamChooseContent

                Prikazati sve informacije

                Informacije o ovom dodatku

                Nema informacija o ovom dodatku

                Obrada podataka u vezisa datotekom:

                Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                Licence du plugin

                Plugin: StreamDisplay

                Prikazati sve informacije

                Informacije o ovom dodatku

                Nema informacija o ovom dodatku

                Obrada podataka u vezisa datotekom:

                Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                Licence du plugin

                Plugin: StreamMasquer

                Prikazati sve informacije

                Informacije o ovom dodatku

                Nema informacija o ovom dodatku

                Obrada podataka u vezisa datotekom:

                Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                Licence du plugin

                Plugin: StreamMessages

                Prikazati sve informacije

                Informacije o ovom dodatku

                Nema informacija o ovom dodatku

                Obrada podataka u vezisa datotekom:

                Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                Licence du plugin

                Plugin: StreamPluginsPolls

                Prikazati sve informacije

                Informacije o ovom dodatku

                Nema informacija o ovom dodatku

                Obrada podataka u vezisa datotekom:

                Cilj:

                Ankete

                Kategorija dotičnih ljudi

                lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
                • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: Ljudi koji kreiraju ili odgovaraju na ankete
                • Stranica platformeStranica, odnosno stranica platforme. Svako ko na određenoj stranici ima pristup određenim podacima, potencijalno će imati pristup tim podacima.: Stranice koje kreiraju ili odgovaraju na ankete

                Kategorija prikupljenih podataka

                lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
                • Id korisnikaJedinstveni id korisnika koji ga čini prepoznatljivim.: De quoi savoir qui a répondu à quel sondage et quel est l'avis donné
                • Privatni korisnički podaciLični život (pr. način života, porodična situacija, itd.): Suivant le sondage, les données données par la personne répondant au sondage peuvent relevée de sa vie privée, pour autant la personne sait qu'un sondage est publique et non anonyme (sauf indication contraire) et revèle par conscéquent par elle même une donnée sur son point de vue.
                • Ostalo: Sondages: les sondages créés et qui y a répondu et la réponse en question

                Obrađeni su osetljivi podaci

                lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.
                Iz prva u ovom dodatku nema obrađenih osetljivih podataka.

                Periodi zadržavanja za kategorije podataka

                Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?
                • Uobičajeno trajanjeUobičajeno trajanje obično započinje stvaranjem naloga sve do njegovog brisanja, brisanja izazvanog samim korisnikom ili platformom, neki sude u stvari da je posebno, na primer, svake godine izbrisati podatke. Ipak, ovi podaci se mogu indirektno čuvati u rezervnim kopijama neko vreme nakon brisanja računa ili jednostavno ne biti izbrisani onog trenutka kada se zatraži brisanje (s obzirom na keširanje podataka za pružanje brze usluge): Podaci se čuvaju u teoriji od brisanja računa.

                Kategorije primalaca podataka

                Ko ima pristup ovim podacima ?
                • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
                • Javni podaciU principu, svako može da vidi ove podatke: Qui a répondu quoi à quel sondage est une information publique, même si l'accès aux sondages peut être restreint via les accès aux posts, il est en définitif à considérer que l'information reste publique jusqu'à la fin de la période de test de cette fonctionalité qui provoquera dès lors une mise à jour de cette fiche.

                Dodatne mere bezbednosti

                Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.
                Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


                Licence du plugin

                Plugin: StreamPublier

                Prikazati sve informacije

                Informacije o ovom dodatku

                Nema informacija o ovom dodatku

                Obrada podataka u vezisa datotekom:

                Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                Licence du plugin

                Plugin: StreamSearch

                Prikazati sve informacije

                Informacije o ovom dodatku

                Nema informacija o ovom dodatku

                Obrada podataka u vezisa datotekom:

                Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                Licence du plugin

                Plugin: TchatPlus

                Prikazati sve informacije

                Informacije o ovom dodatku

                Nema informacija o ovom dodatku

                Obrada podataka u vezisa datotekom:

                Cilj:

                Ćaskanje i razgovori

                Kategorija dotičnih ljudi

                lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
                • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: Ljudi koji su u razgovorima preko ćaskanja
                • Stranica platformeStranica, odnosno stranica platforme. Svako ko na određenoj stranici ima pristup određenim podacima, potencijalno će imati pristup tim podacima.: Stranice koje su u razgovorima preko ćaskanju

                Kategorija prikupljenih podataka

                lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
                • Id korisnikaJedinstveni id korisnika koji ga čini prepoznatljivim.: Ko je kome i kada napisao koju poruku, ko je u tom razgovoru.
                • Privatni korisnički podaciLični život (pr. način života, porodična situacija, itd.): Les messages envoyés à travers les tchats sont une donnée tout à fait privée
                • Ostalo: Conversations: qui est dans quels conversations et la liste des conversations existantes

                Obrađeni su osetljivi podaci

                lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.

                Les messages envoyés à travers les tchats sont une donnée tout à fait privée et sensible

                Periodi zadržavanja za kategorije podataka

                Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?
                • Uobičajeno trajanjeUobičajeno trajanje obično započinje stvaranjem naloga sve do njegovog brisanja, brisanja izazvanog samim korisnikom ili platformom, neki sude u stvari da je posebno, na primer, svake godine izbrisati podatke. Ipak, ovi podaci se mogu indirektno čuvati u rezervnim kopijama neko vreme nakon brisanja računa ili jednostavno ne biti izbrisani onog trenutka kada se zatraži brisanje (s obzirom na keširanje podataka za pružanje brze usluge): Podaci se čuvaju u teoriji od brisanja računa.

                Kategorije primalaca podataka

                Ko ima pristup ovim podacima ?
                • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
                • Privatni podaciU principu, samo vi možete da pogledate ove podatke: Les utilisateurs concernés par des conversations où ils sont membres peuvent voir leur messages et les messages destinés à la conversation.

                Dodatne mere bezbednosti

                Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.

                Pour l'instant, les messages ne sont pas encryptés, c'est une fonctionnalité sur laquelle nous plenchons pour augmenter encore la confidentialité.
                A savoir aussi que nos clients n'ont pas accès aux messages privés, c'est une des rares fonctionnalités auquel un client ne peut en aucun cas avoir accès.
                Seul l'entreprise fournissant les services de la plateforme et les sous traitants associés sont responsable de la protection de ces données.
                TODO


                Licence du plugin

                Plugin: Teams

                Prikazati sve informacije

                Informacije o ovom dodatku

                Nema informacija o ovom dodatku

                Obrada podataka u vezisa datotekom:

                Cilj:

                Ovaj dodatak vam omogućava da stvorite timove koji će učestvovati u koracima ili za bilo koju drugu mogućnost koja to zahteva.

                Kategorija dotičnih ljudi

                lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
                • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: Korisnici zabrinuti timom
                • Stranica platformeStranica, odnosno stranica platforme. Svako ko na određenoj stranici ima pristup određenim podacima, potencijalno će imati pristup tim podacima.: Stranice koje stvaraju timove

                Kategorija prikupljenih podataka

                lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
                • Id korisnikaJedinstveni id korisnika koji ga čini prepoznatljivim.: Ko je u kom timu
                • userHobbies: Le fait d'etre dans une équipe est généralement lié à un hobbie, par exemple je suis dans l'équipe pétanque de la page sport. Pour autant, comme une page peut aussi vous placer dans une équipe lorsque vous décidez de la suivre, il ne peut être considéré que les membres présents dans des équipes le sont toujours de leur propre choix.

                Obrađeni su osetljivi podaci

                lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.
                Iz prva u ovom dodatku nema obrađenih osetljivih podataka.

                Periodi zadržavanja za kategorije podataka

                Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?
                • Uobičajeno trajanjeUobičajeno trajanje obično započinje stvaranjem naloga sve do njegovog brisanja, brisanja izazvanog samim korisnikom ili platformom, neki sude u stvari da je posebno, na primer, svake godine izbrisati podatke. Ipak, ovi podaci se mogu indirektno čuvati u rezervnim kopijama neko vreme nakon brisanja računa ili jednostavno ne biti izbrisani onog trenutka kada se zatraži brisanje (s obzirom na keširanje podataka za pružanje brze usluge): Podaci se čuvaju u teoriji od brisanja računa.

                Kategorije primalaca podataka

                Ko ima pristup ovim podacima ?
                • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
                • Javni podaciU principu, svako može da vidi ove podatke: Vaše učešće u timu je uglavnom javno.

                Dodatne mere bezbednosti

                Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.
                Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


                Licence du plugin

                Plugin: TequilaLogin

                Prikazati sve informacije

                Informacije o ovom dodatku

                Nema informacija o ovom dodatku

                Obrada podataka u vezisa datotekom:

                Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                Licence du plugin

                Plugin: Tokens

                Prikazati sve informacije

                Informacije o ovom dodatku

                Nema informacija o ovom dodatku

                Obrada podataka u vezisa datotekom:

                Cilj:

                Ce plugin permet d'obtennir des tokens auprès d'une page.
                Les tokens sont un moyen de "payement" au sein de la plateforme.

                Kategorija dotičnih ljudi

                lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
                • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: Les utilisateurs ayant des tokens auprès d'une page
                • Stranica platformeStranica, odnosno stranica platforme. Svako ko na određenoj stranici ima pristup određenim podacima, potencijalno će imati pristup tim podacima.: Stranice koje mogu da daju ili vide broj tokena svojih pratilaca

                Kategorija prikupljenih podataka

                lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
                • Id korisnikaJedinstveni id korisnika koji ga čini prepoznatljivim.: Ko ima koliko tokena

                Obrađeni su osetljivi podaci

                lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.

                Le fait d'avoir beaucoup de tokens peut être considéré comme une donnée sensible, indiquant une certaine richesse ou suivant le context un certain avantage. C'est pourquoi cette donnée est privée

                Periodi zadržavanja za kategorije podataka

                Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?
                • Uobičajeno trajanjeUobičajeno trajanje obično započinje stvaranjem naloga sve do njegovog brisanja, brisanja izazvanog samim korisnikom ili platformom, neki sude u stvari da je posebno, na primer, svake godine izbrisati podatke. Ipak, ovi podaci se mogu indirektno čuvati u rezervnim kopijama neko vreme nakon brisanja računa ili jednostavno ne biti izbrisani onog trenutka kada se zatraži brisanje (s obzirom na keširanje podataka za pružanje brze usluge): Podaci se čuvaju u teoriji od brisanja računa.

                Kategorije primalaca podataka

                Ko ima pristup ovim podacima ?
                • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
                • Privatni podaciU principu, samo vi možete da pogledate ove podatke: Izvan stranice na kojoj imate tokene, niko normalno ne može da vidi vaše stanje.
                • Moderacija i administracija dotične straniceSamo članovi koji moderiraju ili ih j estranica odredila kao takve da mogu u principu da pregledaju ove podatke.: Les modérateurs d'une page ayant accès aux solde de tokens de leur followers peuvent voir le solde de tokens de quelqu'un, en retirer ou même en donner.

                Dodatne mere bezbednosti

                Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.
                Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


                Licence du plugin

                Plugin: Translate

                Prikazati sve informacije

                Informacije o ovom dodatku

                Nema informacija o ovom dodatku

                Obrada podataka u vezisa datotekom:

                Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                Licence du plugin

                Plugin: URLCatcher

                Prikazati sve informacije

                Informacije o ovom dodatku

                Nema informacija o ovom dodatku

                Obrada podataka u vezisa datotekom:

                Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                Licence du plugin

                Plugin: UiTools

                Prikazati sve informacije

                Informacije o ovom dodatku

                Nema informacija o ovom dodatku

                Obrada podataka u vezisa datotekom:

                Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                Licence du plugin

                Plugin: UserData

                Prikazati sve informacije

                Informacije o ovom dodatku

                Nema informacija o ovom dodatku

                Obrada podataka u vezisa datotekom:

                Cilj:

                Ce plugin permet supprimer les données liés à un compte ou d'en créer des fichiers zip intégrant en principe toutes les données pouvant être rendus à l'utilisateur que nous possédons sur lui.

                Kategorija dotičnih ljudi

                lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
                • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: Les données concernant l'utilisateur

                Kategorija prikupljenih podataka

                lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
                • Privatni korisnički podaciLični život (pr. način života, porodična situacija, itd.): le fichier zip de données d'un utilisateur est ultra privé

                Obrađeni su osetljivi podaci

                lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.

                Zip datoteka podataka sadrži sve o korisniku, svesno je, izuzetno poverljiva, privatana itd.

                Periodi zadržavanja za kategorije podataka

                Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?
                • Definisano trajanjeOsim sigurnosnih kopija ili drugih problema u vezi sa održavanjem usluga, ovi podaci se brišu nakon x sati: Takva zip datoteka podataka se obično čuva 72 časa na platformi.

                Kategorije primalaca podataka

                Ko ima pristup ovim podacima ?
                • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
                • Ograničeni pristup zip datoteciKada preuzmete zip datoteku koja sadrži vaše podatke, moći ćete da pristupite tim podacima.: Seul l'utilisateur générant son propre fichier de donné y a accès.

                Dodatne mere bezbednosti

                Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.

                L'accès et la génération d'un tel fichier zip ne peut se faire que par confirmation via mail et double confirmation du mot de passe, en définitif, on ne peut y accéder via le simple fait d'avoir accès à un compte utilisateur si celui-ci a par exemple oublié de se déconnecter


                Licence du plugin

                Plugin: UserPanel

                Prikazati sve informacije

                Informacije o ovom dodatku

                Nema informacija o ovom dodatku

                Obrada podataka u vezisa datotekom:

                Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                Licence du plugin

                Plugin: UserStockage

                Prikazati sve informacije

                Informacije o ovom dodatku

                Nema informacija o ovom dodatku

                Obrada podataka u vezisa datotekom:

                Cilj:

                Ovaj dodatak vam omogućuje da skladištite razne promenljive na korisniku, pomoću različitih dodataka.
                Cependant, les plugins utilisant ce plugins doivent décrire ce qu'ils stockent dans leur fiche, par conscéquent cette fiche est vide.

                Kategorija dotičnih ljudi

                lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.

                 Kategorija prikupljenih podataka

                 lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.

                  Obrađeni su osetljivi podaci

                  lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.
                  Iz prva u ovom dodatku nema obrađenih osetljivih podataka.

                  Periodi zadržavanja za kategorije podataka

                  Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?
                  • Uobičajeno trajanjeUobičajeno trajanje obično započinje stvaranjem naloga sve do njegovog brisanja, brisanja izazvanog samim korisnikom ili platformom, neki sude u stvari da je posebno, na primer, svake godine izbrisati podatke. Ipak, ovi podaci se mogu indirektno čuvati u rezervnim kopijama neko vreme nakon brisanja računa ili jednostavno ne biti izbrisani onog trenutka kada se zatraži brisanje (s obzirom na keširanje podataka za pružanje brze usluge): Podaci se čuvaju u teoriji od brisanja računa.

                  Kategorije primalaca podataka

                  Ko ima pristup ovim podacima ?

                   Dodatne mere bezbednosti

                   Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.
                   Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


                   Licence du plugin

                   Plugin: VarSource

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: VideoShow

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: WebMetaData

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Cilj:

                   Ovaj dodatak omogućava čuvanje na serveru podataka povezanih sa URL van platforme.

                   Kategorija dotičnih ljudi

                   lista različitih tipova ljudi čiji se podaci prikupljaju ili koriste.
                   • KorisnikKorisnik, odnosno osoba koja ima račun na platformi.: Korisnici koji učitavaju URL na platformi

                   Kategorija prikupljenih podataka

                   lista različitih tipova podataka prikupljenih ili korišćenih.
                   • Id korisnikaJedinstveni id korisnika koji ga čini prepoznatljivim.: Ko je učitao koji URL
                   • Ostalo: Contenu d'une url, ou résumé

                   Obrađeni su osetljivi podaci

                   lista različitih osetljivih podataka koji se obrađuju.

                   Le fait de faire charger par la plateforme une url privée, peut résulter en l'enregistrement non volontaire par la plateforme du contenu de cette dite url. Et en la diffusion, toujours non volontaire, de ce contenu au sein de la plateforme, car la plateforme juge comme publique tout contenu accessible par une url chargée par une personne. Il en va donc de la responsabilité des utilisateurs de ne pas écrire, coller, ou intégrer une url dont ils n'ont pas les droits nécessaires au partage du contenu associé ou dont ils ne souhaiteraient pas en voir le contenu partagé.

                   Periodi zadržavanja za kategorije podataka

                   Koliko dugo čuvamo podatke povezane sa ovim dodatkom ?
                   • Uobičajeno trajanjeUobičajeno trajanje obično započinje stvaranjem naloga sve do njegovog brisanja, brisanja izazvanog samim korisnikom ili platformom, neki sude u stvari da je posebno, na primer, svake godine izbrisati podatke. Ipak, ovi podaci se mogu indirektno čuvati u rezervnim kopijama neko vreme nakon brisanja računa ili jednostavno ne biti izbrisani onog trenutka kada se zatraži brisanje (s obzirom na keširanje podataka za pružanje brze usluge): Podaci se čuvaju u teoriji od brisanja računa.

                   Kategorije primalaca podataka

                   Ko ima pristup ovim podacima ?
                   • FournisseurDobavljači: Ljudi koji imaju pristup bazi podataka platforme, u principu ovo je kompanija koja pruža usluge kompaniji klijentu, kao i podizvođači kompanije (na primer domaćin podataka).: U cilju održavanja i poboljšanja platforme
                   • Javni podaciU principu, svako može da vidi ove podatke: Sadržaj povezan sa URL-om platforma ocenjuje kao javni

                   Dodatne mere bezbednosti

                   Ako ovaj dodatak upravlja na pirmer osetljivim podacima, mogu se primetiti dodatne mere bezbednosti.
                   Za ovaj dodatak nisu potrebne dodatke mere bezbednosti.


                   Licence du plugin

                   Plugin: WebSiteStats

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: charts

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: Bootstrap

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: Bootstrap-Cosmos

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: Croppr

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: Panolens

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: PhotoSwipe

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: SocialCraft

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: Three

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: aos

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: chartjs

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: fontawesome

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: fullcalendar

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: jquerySortable

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: jsqrcode

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: lazysizes

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: leaflet

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: leaflet-PolylineMeasure

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: leaflet-contextmenu

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: leaflet-easyButton

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: leaflet-esri

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: leaflet-plotter

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: material-design-icons

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: owlcarousel

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: quaggaJS

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: scripts

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: signature_pad

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: sweetalert2

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: tequila

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: tinymceDev

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: twemoji

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: twemojiPicker

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: typed

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: web-audio-recorder-js

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: Cloudflare

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: DeepCopy

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: ElephantIO

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: Galdini

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: Google

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: GuzzleHttp

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin


                   Ovaj dodatak sadrži drugu licencu za Copyright (c) 2015 Michael Dowling, https://github.com/mtdowling <[email protected]> prikazati ga

                   Ovaj dodatak sadrži drugu licencu za Copyright (c) 2015-2016 Michael Dowling, https://github.com/mtdowling <[email protected]> prikazati ga

                   Plugin: Mobile-Detect

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: Monolog

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: PayPal

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: Psr

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin


                   Ovaj dodatak sadrži drugu licencu za Copyright (c) 2014 PHP Framework Interoperability Group prikazati ga

                   Plugin: SimpleSAMLphp

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: Stripe

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: google-api-php-client-2.2.1

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin


                   Ovaj dodatak sadrži drugu licencu za google-api-php-client-2.2.1/vendor/composer prikazati ga

                   Ovaj dodatak sadrži drugu licencu za google-api-php-client-2.2.1/vendor/firebase prikazati ga

                   Ovaj dodatak sadrži drugu licencu za google-api-php-client-2.2.1/vendor/google/auth prikazati ga

                   Ovaj dodatak sadrži drugu licencu za google-api-php-client-2.2.1/vendor/google/apiclient-services prikazati ga

                   Ovaj dodatak sadrži drugu licencu za google-api-php-client-2.2.1/vendor/guzzlehttp/guzzle prikazati ga

                   Ovaj dodatak sadrži drugu licencu za google-api-php-client-2.2.1/vendor/guzzlehttp/promises prikazati ga

                   Ovaj dodatak sadrži drugu licencu za google-api-php-client-2.2.1/vendor/guzzlehttp/psr7 prikazati ga

                   Ovaj dodatak sadrži drugu licencu za google-api-php-client-2.2.1/vendor/guzzlehttp/guzzle prikazati ga

                   Ovaj dodatak sadrži drugu licencu za google-api-php-client-2.2.1/vendor/guzzlehttp/guzzle prikazati ga

                   Ovaj dodatak sadrži drugu licencu za google-api-php-client-2.2.1/vendor/psr/log prikazati ga

                   Plugin: keativekorpBarCode

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: mpdf

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: paragonie

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: php-gettext

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   Plugin: setasign

                   Prikazati sve informacije

                   Informacije o ovom dodatku

                   Nema informacija o ovom dodatku

                   Obrada podataka u vezisa datotekom:

                   Ovde nisu navedene nikakve informacije u vezi sa obradnom podataka.

                   Licence du plugin

                   winsedswiss romania logo

                   mail [email protected]

                   phone +41 79 254 60 83

                    

                   winsedswiss facebook winsedswiss youtube

                   no description of image found.

                   mail [email protected]

                   phone +40 752 220 202

                    

                   winsedswiss Romania Facebok winsedswiss romania Linkedin winsedswiss Romania youtube

                   no description of image found.

                   mail [email protected]

                   phone +381 62 803 12 25

                    

                   winsedswiss Facebook Serbia winsedswiss serbia Linkedin Youtube Channel Serbia

                    

                   no description of image found.

                   mail [email protected]

                   phone +357 22 060 770

                    

                    

                   Subscribe to our newsletter

                   Newsletter:

                    

                    

                   copyright Copyright 2021

                   Website & data hosted and managed by Winsedswiss Education Group (WEG) SA